Karihola barnehage

Karihola barnehage er en ny og flott kommunal barnehage som stod ferdig høsten 2018, og vi hadde offisiell åpning 31.01.2019. Vi har et flott funksjonelt barnehagebygg og et variert uteområde.

Barnehagen vår har åtte avdelinger og av disse er fire til småbarn og fire til storbarn. Her har vi plass til 84 barn over 3 år og 56 barn under tre år. Personalgruppa vår innehar mye variert kompetanse og aldersspredning fra 20-60 år som oppleves som en styrke. Personalet kommer fra flere kommunale barnehager og vi holder fortsatt på med å jobbe frem en felles pedagogisk plattform. Vi har dermed en levende enhet som er i stadig utvikling og endring. I samarbeid med hverandre, foreldre og barn arbeider vi med å skape en best mulig barnehage for små og store. 


Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • Alder: 0-6 år
  • Antall ansatte:
    • 1 ansatt per 3 barn under 3 år
    • 1 ansatt per 6 barn over 3 år


Slik jobber vi

Ytterst i Karihola har vi et fantastisk turområde, nær fjæra, skogen og marka. I tillegg til natur og uteliv, har vi fokus på språkarbeid og legger stor vekt på sosial kompetanse og barns medvirkning. Vi er også med og jobber med en ny læringsløype - Læringsmiljø og inkludering.
I tillegg har vi flere sertifiserte ICDP-veiledere i personalgruppen som holder foreldreveiledningskurs jevnlig. ICDP kan du lese mer om her.
 

Kommunikasjon mellom foresatte og barnehagen

  • Kristiansund kommune har tatt i bruk appen «Min Barnehage» for de kommunale barnehagene.
  • "Min barnehage"-appen er en enkel kommunikasjons- og formidlingskanal som skal sørge for god digital samhandling mellom hjemmet og barnehagen.
  • Mer informasjon om foresatt-appen finner du her.

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

 

Priser

Barnehage
Pris pr. mnd Størrelse på plass
3000 100% plass
2470 80% plass
1870 60% plass
1570 50% plass
350 Kost

Les mer om betaling, søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Diverse planer og dokumenter 


Mer om barnehagene i Kristiansund

 

Send sikker digital post

Med eDialog kan du trygt sende oss vedlegg elektronisk selv om de inneholder personsensitive opplysninger. Du må logge på med ID-porten.
Viktig: Skriv i kommentarfeltet hva og hvem saken gjelder.

Send sikker digital post til Karihola barnehage.