Rensvik barnehage

Barnehagen ligger i et boligfelt sentralt på Rensvik. Vi har 6 avdelinger/baser. 4 avdelinger i Skoleveien 30, og 2 avdelinger i Rensvikstubben 6 ved Rensvik skole.

Vi er inndelt i avdelinger, men ser på barnehagen som en virksomhet og samarbeider på tvers av avdelinger, hus og alder. Vi ønsker at barna skal medvirke i utformingen av sin barnehagehverdag sammen med personalet.

Vi bruker det unike ute- og nærmiljøet vårt aktivt. Vi har fjell, vann, skog og sjø i gangavstand fra barnehagen, og dette er noe vi utnytter. I tillegg har vi et uteområde som gir muligheter til variasjon av ulike aktiviteter.


Slik jobber vi

Vi jobber ut ifra barnehagens visjon som er: «Vi utvikler oss sammen». Dette innebærer at barn og voksne sammen skal medvirke for å skape utvikling. Utvikling er viktig for at vi hele tiden skal bli bedre. Vi er forskjellige, både store og små, og hver enkelt av oss har en plass i fellesskapet som ingen andre kan ta. Det å akseptere hverandres ulikheter er en del av barnehagens verdigrunnlag. Vi lærer av hverandre, og veien blir til mens vi går.

 

Kommunikasjon mellom foresatte og barnehagen

  • Kristiansund kommune har tatt i bruk barnehage-appen «Min Barnehage» for de kommunale barnehagene.
  • Barnehage-appen er en enkel kommunikasjons- og formidlingskanal som skal sørge for god digital samhandling mellom hjemmet og barnehagen.
  • Se her for mer informasjon om foresatt-appen.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

 

Priser

Barnehage
Pris pr. mnd Størrelse på plass
3000 100% plass
2470 80% plass
1870 60% plass
1570 50% plass
350 Kost

Les mer om betaling, søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Årsplan

Årsplan Rensvik barnehage 2019-2020 (PDF, 2 MB)

Felles planer og dokumenter for barnehagene

Felles planer og dokumenter for barnehagene


Mer om barnehagene i Kristiansund