Behov for ulike fosterhjem

Mange barn i Norge har behov for fosterhjem, har du rom for en til?   

Melde deg som fosterhjem

Prosessen for å bli fosterhjem | Bufdir

Dette skjemaet er første steg for oss til å bli kjent med deg, og brukes i vurderingen om du og din familie kan bli fosterhjem. Du forplikter deg ikke til noe ved å fylle ut og sende inn et slikt skjema.

Egenpresentasjonsskjema fosterhjem 2022 (bufdir.no)

 

 

Bli fosterhjem for familie og nære nettverk

Søknadsskjema fosterhjem for familie og nære relasjoner 

 

Fosterhjemveileder

Vi har egne veiledere som tilbyr:

 

Ulike typer fosterhjem

Hvert barn er unikt og har sin egen historie og sine egne spesielle behov. Derfor er det også behov for ulike fosterhjem.  

Ulike typer fosterhjem | Bufdir