Kreft og palliasjon

Her finner du mer informasjon om kreftkoordinator, kreftomsorg og palliasjon.

Les mer om korona og kreft

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator i Kristiansund kommune er en kontaktperson i kommunen som bla. har rådgivnings- og veiledningsansvar ovenfor kreftpasienter i alle faser av sykdommen, samt ovenfor pårørende og helsepersonell.

Kreftkoordinator bidrar til å tilrettelegge og koordinere hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte. Hun kan også være til god hjelp etter at en er erklært frisk og skal leve videre. En kreftkoordinator vet ikke alt, men vet hvor hun kan henvende seg for å få svar.

 • Kreftkoordinator er et lavterskeltilbud som ikke krever noen søknad eller utløser vedtak.
 • Pasienter, pårørende og helsepersonell kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator.
 • Tilgjengelig på servicekontoret tirsdager kl. 13.00- 15.00. Her kreves ingen timebestilling.


Kontaktinformasjon


Kreftomsorg og palliasjon

 • Spesialsykepleier i kreft og palliasjon samarbeider tett med kreftkoordinator og hjemmetjenesten, og yter pleie, omsorg, tilrettelegging og behandling i hjemmet.
 • Mer informasjon kommer


Tilbud og tjenester

 

Dialog-/ kreftkafe: Brukerstyrt tilbud for kreftpasienter og pårørende.

 • Kafeen er en arena for erfaringsutveksling med fokus på metoder for mestring av sykdom, og hvor helsepersonell er tilgjengelig for å svare på spørsmål, gi råd og veiledning. Pasienter og pårørende bestemmer selv hvilke tema som skal tas opp. Kafeen er også åpen for frivillige i Kristiansund
 • Kafeen arrangeres første onsdag hver måned fra klokken 13.00 - 15.00, i lokalene til Kristiansund Sanitetsforening i Hagb Brinchmannsv 27.
 • Det kreves ingen påmelding for å delta, det er bare å stikke innom.
 • Ta kontakt med Kreftkoordinator hvis du ønsker mer informasjon om tilbudet.
 • Klikk for å se møteplan for våren 2020 (PDF, 246 kB)


Treffpunkt for barn og ungdom

 • Treffpunkt for barn og ungdom er kreftforeningens møteplass for barn og unge mellom 6-16 år som er pårørende eller etterlatt, uavhengig av diagnose.
 • Treffpunkt Kristiansund arrangeres hver tredje uke. Kontaktperson er Helene Dyseth 920 83 001 eller kreftkoordinator i kommunen.
 • Les mer om Treffpunkt - møteplass for barn og unge


Aktuell informasjon

 

Søke om kommunale tjenester


Brosjyrer og lenker


Retningslinjer i kreftomsorgen


Regelverk

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Mandag - fredag
0830-1530

Adresse

Barmannhaugen
Kaptein Bødtkers gate 10
6508 Kristiansund