Ergoterapi for voksne

Hvis du har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en ergoterapeut med tilrettelegging av hjemmet, tilpasning av hjelpemidler og mestring av aktiviteter. Målet er at du skal bli mest mulig selvstendig og slippe å være avhengig av annen hjelp i hverdagen.

Hva får du?

  • hjelp til en enklere hverdag
  • opplæring
  • trening av ferdigheter gjennom praktiske gjøremål
  • råd og veiledning
  • kartlegging av funksjon og tilrettelegging av omgivelser/bolig. 
  • hjelpemidler, kartlegging, søknad og tilpasning

 

Krav til søker

Du må være over 18 år. 
 

Hva koster det?

Ergoterapi er i utgangspunktet gratis, men det er egenandel på enkelte tilrettelegginger.
 

Hva skjer videre?

  • Du trenger ikke henvisning fra lege.  Ta kontakt med servicetorget hvis du trenger ergoterapi.
  • Vi mottar henvendelser og behandler disse selv. Tjenesten tar kontakt med deg for nærmer avtale.
  • Ergoterapitjenesten kommer hjem til deg.
  • Merk at det kan være ventetid for å få ergoterapi