Fysioterapeuter med kommunal avtale

På instituttene kan det være fysioterapeuter både med og uten kommunal avtale. Nedenfor finner du kontaktinformasjon til de ulike instituttene med kommunal avtale.

Hvis du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut.

Vil du gå til en fysioterapeut med kommunal avtale, tar selv kontakt med de ulike instituttene under:


Oversikt over institutt

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale
Institutt Telefonnummer e-post Adresse
Fosna fysikalske institutt 71 58 73 50 Wilhelm Dahls vei 50
Gunnar Brunvoll Fysioterapi 71 67 89 33 send epost Fridtjof Nansens gt 12
Optima helse 71 52 85 24 Senterveien 2
Grøntoft fysioterapitjeneste 47 23 61 99 Konsul Knudtzonsgt. 8
Reperbanen fysioterapi 71 67 22 42 Storgarta 34

 

Hva koster det

Her finner du informasjon om priser og egenandeler