Jeg ønsker å bli støttekontakt

Enkelte mennesker i ulike aldersgrupper har behov for noen som kan engasjere seg, gi ekstra støtte og avlastning. Som støttekontakt hjelper du et annet menneske til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid.

Du trenger ingen spesiell faglig bakgrunn, men du bør være sosialt engasjert og ha evne til å finne på aktiviteter og finne gleder i å hjelpe andre mennesker. Vi har behov for flere støttekontakter som kan bidra til at flere kan ha en aktiv og meningsfylt fritid.  

 

Det er snakk om barn og voksne som har behov for bistand, for eksempel på grunn av: 

 • somatisk (kroppslig) eller psykisk sykdom  
 • skade eller lidelse 
 • rusmiddelproblem  
 • sosiale problemer, eller  
 • nedsatt funksjonsevne  

Det er viktig for brukerne våre med stabilitet. Det er derfor ønskelig at du som søker kan være støttekontakt over lengre tid. 

 

Slik søker du (søkeprosessen)

Søknadskjema 

 • Fyll ut søknadskjema elektronisk her.
 • Under utfylling av skjema blir du bedt om å oppgi 2 referansepersoner (personer som kjenner deg: arbeidsgiver, lærer)
 • Du vil bli kontaktet av oss så fort vi kan. 
Samtale hos bo og habilitering
 • Vi blir enige om møtetidspunkt og tar en samtale med utgangspunkt i din søknad, dine forventninger, type oppdrag med mer. 
 • Her finner du oss (kart)
 • Etter møtet vil vi foreta en vurdering der vi konkluderer om du er godkjent eller ikke godkjent som støttekontakt
Politiattest

Du må skaffe deg politiattest

Hvis du etter samtalen hos bo og habilitering blir godkjent som støttekontakt, må du søke om politiattest. For å søke om politiattest må du: 

 • Først motta et brev fra oss (anmodning om politiattest).
 • Når du mottar dette brevet, må du selv sende det videre til politiet.
 • Slik søker du om politiattest.
 • Du vil motta en politiattest etter få dager.

Du må sende politiattesten

 • Send politiattesten til oss digitalt via dette skjemaet.
  eller send det på papir:

  Bo og habilitering, Bekkefaret 13, 6518 Kristiansund. 
  Merk brevet med støttekontakt. 

 

Taushetserklæring

Taushetserklæring 

 • Hvis du blir godkjent som støttekontakt må du fylle ut taushetserklæring. 
 • Du signerer taushetserklæringen i møtet med oss.
Vi matcher deg og person

Å finne en god match er viktig for alle parter og denne prosessen kan derfor ta litt tid. Underveis tar vi kontakt med deg og avtaler møter. Når du har blitt matchet opp mot en person vil du jobbe selvstendig. Da er det du som skal ta kontakt og starte oppdraget. 

Gjøremål for deg som tiltaksperson

Vi forventer at du er: 

 • en god rollemodell 
 • fleksibel 
 • tålmodig 
 • ansvarsbevisst
Rapport og timeliste

Du må sende inn rapport hver måned. 

Du må sende inn timeliste en gang per måned. 

timeliste sendes elektronisk eller leveres på Bo og habilitering, Bekkefaret 13. 

 

Støttekontakt/fritidskontakt 

Som støttekontakt kan du bidra med positive opplevelser og utvikling - være en god rollemodell og bli en viktig person i andres liv.  Mange støttekontakter synes oppdraget er givende også for dem selv. De fleste oppdrag som støttekontakt er på rundt fire timer i uka. I noen tilfeller har en støttekontakt ansvar for flere personer. 

 

E-læringskurs

Vi jobber med å tilby e-læringskurs for alle som starter opp som støttekontakt. Etter fullført e-læringskurs vil en motta et kursbevis.  

 

Generelt om tiltakspersoner 

Bo og habilitering har behov for kontakt med ulike medmennesker som kan engasjere seg for andre mennesker med diagnoser/utfordringer, demente eller personer med større psykiske utfordringer. 

 

Politiattest

Alle som skal ha oppdrag, skal levere godkjent politiattest fra politiet. De har taushetsplikt når det gjelder forhold de blir kjent med gjennom oppdraget.

 

Lønn og rapporter

Støttekontakter og avlaster får betalt etter gjeldende KS-satser, og det blir laget avtale om utgiftsdekning og kjøregodtgjøring der det er aktuelt. Alle støttekontakter fører jevnlige rapporter om oppdraget som skal sendes bo og habilitering. 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon +47 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
08:00-16:00