Jeg ønsker å bli støttekontakt

Enkelte mennesker i ulike aldersgrupper har behov for noen som kan engasjere seg, gi ekstra støtte og avlastning. Som støttekontakt hjelper du et annet menneske til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid.

Du trenger ingen spesiell faglig bakgrunn, men du bør være sosialt engasjert og ha evne til å finne på aktiviteter og finne gleder i å hjelpe andre mennesker.  Du må ha fylt 18 år. Vi har behov for flere støttekontakter som kan bidra til at flere kan ha en aktiv og meningsfylt fritid.  

Det er snakk om barn og voksne som har behov for bistand, for eksempel på grunn av: 

  • somatisk (kroppslig) eller psykisk sykdom  
  • skade eller lidelse 
  • rusmiddelproblem  
  • sosiale problemer, eller  
  • nedsatt funksjonsevne  

Det er viktig for brukerne våre med stabilitet. Det er derfor ønskelig at du som søker kan være støttekontakt over lengre tid. 

 

 

Støttekontakt/fritidskontakt 

Som støttekontakt kan du bidra med positive opplevelser og utvikling - være en god rollemodell og bli en viktig person i andres liv.  Mange støttekontakter synes oppdraget er givende også for dem selv. De fleste oppdrag som støttekontakt er på rundt fire timer i uka. I noen tilfeller har en støttekontakt ansvar for flere personer. 

 

E-læringskurs

Vi jobber med å tilby e-læringskurs for alle som starter opp som støttekontakt. Etter fullført e-læringskurs vil en motta et kursbevis.  

 

Generelt om tiltakspersoner 

Bo og habilitering har behov for kontakt med ulike medmennesker som kan engasjere seg for andre mennesker med diagnoser/utfordringer, demente eller personer med større psykiske utfordringer. 

 

Politiattest

Alle som skal ha oppdrag, skal levere godkjent politiattest fra politiet. De har taushetsplikt når det gjelder forhold de blir kjent med gjennom oppdraget.

 

Lønn og rapporter

Støttekontakter og avlaster får betalt etter gjeldende KS-satser, og det blir laget avtale om utgiftsdekning og kjøregodtgjøring der det er aktuelt. Alle støttekontakter fører jevnlige rapporter om oppdraget som skal sendes bo og habilitering.