Ledsagerbevis

Har du fysiske eller psykiske funksjonshemninger kan du få et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir deg rett til å ha med en assistent som slipper å betale for billetten sin. Dette kan for eksempel være på kultur- og fritidsarrangementer eller på offentlig transport.

Hva får du?

 • Ledsagerbeviset er forbeholdt personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan delta i samfunnet slik de ville gjort hvis de ikke hadde funksjonsnedsettelse.
 • Ledsagerbeviset skal gjøre det mulig å delta på ulike kulturarrangementer, fritidsaktiviteter og benytte kollektive transportmidler uten å måtte betale dobbel pris for å ha med seg ledsager.
 • Mot at personer med funksjonsnedsettelse selv løser billett, får han/hun ta med ledsageren gratis der ledsagerbevis aksepteres.
 • Man må innrette seg etter brukerstedets egne regler og retningslinjer.
 • For en trygdet som har honnørkort vil «ordinær» pris bety honnørpris på de steder som har innført honnørordningen (f. eks offentlig transport).
 • Ledsagerbeviset kan brukes i de fleste kommuner i landet som har ordningen
   

Krav til søker

 • Varige fysiske eller psykiske funksjonshemninger (minimum to års varighet).
 • Barn som er i en alder der det ikke er naturlig at de deltar på arrangement på egenhånd er ikke målgruppe for ordningen.
 • Nedre aldersgrense for ledsagerbevis er satt til 8 år. I enkelte tilfeller kan den nedre aldersgrensen bli vurdert om det foreligger en skriftlig begrunnelse fra en fagperson.
 • 1 passfoto
 • Det kan bli stilt krav om legeerklæring


Hva koster det?

 • Det koster ikke noe å få ledsagerbevis.
 • På arrangementer eller offentlig transport kjøper du billett til ordinær pris, men får ta med deg en ledsager gratis der ledsagerbevis aksepteres.


Søknadsfrist

 • Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.


Slik søker du

 

Hva skjer videre?

 • Vi forsøker å gi deg et svar innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.
 • Varigheten på ledsagerbeviset er satt til 2-4 år og gyldighetsdato fremgår på beviset.


Klage

 • Får du ikke tilbud om ledsagerbevis, gir vi deg en begrunnelse for dette.
 • I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. 
   

Retningslinjer

For detaljert informasjon om retningslinjer, se vedlegg:

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund