Ledsagerbevis

Ledsagerbeviset er beregnet for personer med sykdom eller nedsatt funsjonsevne med behov for hjelp, eller følge for å kunne delta i samfunnet.

Hva får du?

 • Ledsagerbeviset er forbeholdt personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan delta i samfunnet slik de ville gjort hvis de ikke hadde funksjonsnedsettelse.
 • Ledsagerbeviset skal gjøre det mulig å delta på ulike kulturarrangementer, fritidsaktiviteter og benytte kollektive transportmidler uten å måtte betale dobbel pris for å ha med seg ledsager.
 • Mot at personer med funksjonsnedsettelse selv løser billett, får han/hun ta med ledsageren gratis der ledsagerbevis aksepteres.
 • Man må innrette seg etter brukerstedets egne regler og retningslinjer.
 • For en trygdet som har honnørkort vil «ordinær» pris bety honnørpris på de steder som har innført honnørordningen (f. eks offentlig transport).
 • Ledsagerbeviset kan brukes i de fleste kommuner i landet som har ordningen
   

Krav til søker

 • Varige fysiske eller psykiske funksjonshemninger (minimum to års varighet).
 • Legg ved 1 stykk ansiktsbilde/passfoto
 • Legeerklæring fra fastlege eller spesialist


Hva koster det?

 • Ledsagerbevis er gratis 
 • På arrangementer eller offentlig transport kjøper du billett til ordinær pris, men får ta med deg en ledsager gratis der ledsagerbevis aksepteres


Søknadsfrist

 • Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende


Slik søker du

 

Hva skjer videre?

 • Vi behandler søknaden og fatter et enkeltvedtak
 • Enkeltvedtaket med informasjon, og eventuelt det utstedte ledsagerbeviset, kan hentes på servicetorget eller sendes til forlkeregistret adresse
 • Vi fatter vedtak inne 14 dager. Ved forsinkelse kontakter vi deg og informerer om hvor lang tid det tar. 
 • Varigheten på ledsagerbeviset er satt til 2-4 år. Gyldighetsdato vil stå i vedtaket og fremgå på beviset.

 

Hva når ledsagerbeviset er gått ut på dato?

Det må da sendes inn ny søknad, og vi vil behandle søknaden som oppgitt i punktet ovenfor.


Klage

 • Får du ikke tilbud om ledsagerbevis, gir vi deg en begrunnelse for dette.
 • I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. 

Retningslinjer