Psykisk helsetjeneste for barn og familier

Tilbyr rask hjelp til gravide, barn og ungdom opp til 20 år med deres familier. Du/ dere trenger ikke henvisning i fra fastlege. 

Vi tilbyr undersøkelse/ behandling/ oppfølgning for

 • Nedstemthet, tristhet, sorg
 • Reaksjoner på livsbelastninger
 • Problemer i forhold til venner eller familie
 • Foreldre som opplever utfordringer i forhold til foreldrerollen
 • Utfordringer i samspill mellom foreldre og barn
 • Uro/ sinne og engstelse hos barn/ ungdom
 • Mistrivsel på skolen
 • Bekymringsfult skolefravær
 • Barn/ ungdom som pårørende av foreldre med alvorlig somatisk/ psykisk/ rus sykdom.

 

Vi tilbyr behandling/ oppfølgning blant annet gjennom

 • Støttesamtaler / terapisamtaler med barn og ungdom, foresatte, gravide/småbarnsforeldre
 • Foreldreveiledning / hjemmeveiledning
 • Familieterapeutiske samtaler
 • Miljøterapeutiske tiltak i hjemmet og i forhold til skole og fritid
 • Varierte gruppetiltak for barn, ungdom og foreldre
 • Veiledning og undervisning til annet fagpersonell i kommunen
 • Telefonkonsultasjoner


Les mer om

Kontaktinformasjon

Psykisk helsetjeneste for barn og familier
Telefon 416 88 113

Telefonen er åpen fra kl 0830-1000

Forebyggende helsetjenester for barn og unge
Telefon 71 57 49 00

Telefonen er åpen fra kl 0815-1400

Stengt mellom kl 1130-1215

Åpningstider

Mandag- fredag: 0830-1500
Pause: 1130-1215

 

Adresse

Kristiansund helsestasjon
Kongens Plass 1
6509 Kristiansund