Psykisk helse og rus for voksne

Vi er ca 80 ansatte fordelt på forskjellige avdelinger, ønsker du å få mer informasjon om våre tjenester enn det du finner nedenfor kan du ringe 959 62 652, da møter du vår sekretær som kan hjelpe deg til å komme til rett person/avdeling. Besøksadresse: Øvre Enggate 8, 6509 Kristiansund, 2.etasje. 

Innsatsteam 

Velkommen til inngangsporten til Enhet for Psykisk Helse og Rus sine tjenester.  

Telefonnummeret til Innsatsteamets kontakttelefon er: 468 86 922. Tilgjengelig alle hverdager fra klokken 09.00- 11.30 og fra klokken 12.30-15.00.  

Vi kan kontaktes ved behov for samtaler i en vanskelig livssituasjon, både for råd og veiledning samt vurdering av hjelpebehov.

   

Vårt tilbud består av:  

 • Avklaringssamtaler per telefon.  
 • Avklaring- og oppfølgingssamtaler ved hjemmebesøk eller oppmøte ved kontor (avtales på forhånd via telefon eller skriftlig henvendelse).   
 • Vurdering av hjelpebehov.  
 • Rådgivning og veiledning.   
 • Veiledet selvhjelp med nettkurs. 
 • Rask Psykisk Helsehjelp.  Målgruppen til tjenesten er voksne med psykiske vansker og lidelser. Rask Psykisk Helsehjelp har tilbud til ungdom fra 16 år, da med veiledning, aktuelle nettkurs og samtale.  

 

Forebyggendeteam 

Tidlig innsats og god helsefremming kan føre til at tjenestene har mulighet til å forebygge på en bedre måte.  

Forebyggende team ønsker å gi god informasjon og kunnskap. Er du bekymret for en venn, ungdom, sønn/datter kan du ta kontakt for en uforpliktende samtale. Vi vil kunne gi råd og veiledning, samt informasjon om andre instanser du kan henvende deg til.  

Forebyggende team ønsker å være synlig og tilgjengelig for ungdom, for å forebygge rus og fange opp psykiske utfordringer. 

Vårt tilbud:  

 • Oppfølging av Voksne med psykiske lidelser og eller rusutfordringer  
 • Oppfølging av foreldre/foresatte som har eller har hatt utfordringer med rus og/eller psykisk helse 
 • Oppfølging av gravide før, under og etter svangerskap  
 • Oppfølging av ungdom ned til 16 år 

 

Forebyggende team ønsker å være synlig og tilgjengelig for ungdom, for å forebygge rus og fange opp psykiske utfordringer. Ungdom skal ha kort vei inn til forebyggende team, og vi tar raskt kontakt etter mottatt henvendelse. Du kan nå oss på telefon 911 53 831. Vi er tilgjengelige alle hverdager fra kl 09.00-11.30 og fra 12.30-15.00. 

Andre henvendelser om oppfølging utenom ungdom rettes til innsatsteamet på tlf 468 86 922  

Rehabiliteringsteam 

Målgruppen er personer med rus og/eller ulike psykiske utfordringer og personer som etter rusbehandlinger/ eller i LAR behandling er i behov av et tilbud for å stabilisere og øke sin livskvalitet og opprettholde sin rusfrihet. Rehabiliterings teamet tilrettelegger for både individuell oppfølging og for gruppeaktiviteter. Rehabiliteringsteamet består blant annet av et eget aktivitetssenter med dedikert personell som kan tilby ulike tilbud og funksjoner på dagtid. Enheten legger stor vekt på brukermedvirkning. Tjenestene er vedtaksfestet og består i hovedsak av: 

 • Miljøterapeutisk tilnærming - støttesamtaler 
 • LAR oppfølging 
 • Mangfold av ulike aktivitets og samtalegrupper 
 • Sosiale treningstiltak 
 • Gruppetiltak i fysisk aktivitet  
 • Et treffsted som legger til rette for sosialt samvær der aktiv deltagelse kan bidra til en meningsfylt hverdag for den enkelte. 

Oppfølgingsteam 

Teamet skal bidra til å skape gode livsvilkår for personer som har utfordringer med sin psykiske helse og/eller rusproblematikk ved å formidle tro på bedring, mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv. Målgruppen er mennesker som trenger oppfølging over lengre tid og i noen tilfeller livslang oppfølging. 

Vår arbeidsmåte er recoverybasert, kort fortalt, i stedet for «å ta ansvar for-», så tenker vi å «ta ansvar sammen med personen». 

Hvilke tjenester gis: 

 • Individuelle samtaler og miljøterapi 
 • Koordinering av tjenester, individuell plan og ansvarsgruppemøter 
 • Råd og veiledning med tanke på å bo i egen bolig 
 • Administrasjon av medikamenter 
 • Hjelp til mestring og motivering i hverdagen 
 • Eksponeringstrening 
 • Veiledning til pårørende 
 • Oppfølging i forbindelse med LAR 

 

Bergan Bofelleskap 

er et døgnbemannet boligfelleskap for mennesker med psykiske lidelser og vi holder til på Nordlandet, Ole Vigs gt 22, kontakttelefon er 482 38 709 i tidsrommet 09.00 – 15.00. 

 • Boligfellesskapet består av 16 leiligheter fordelt på to etasjer. Alle leilighetene er på 40,5 m2 og består av stue, tekjøkken, bad og soverom og en liten balkong. Leilighetene må en møblere selv. 
 • Vi har leiligheter uten begrenset botid hvor målgruppen er mennesker med en psykisk lidelse som trenger daglig oppfølging. Dette for å kunne fungere best mulig i dagliglivets aktiviteter. 
 • Vi har rehabiliteringsleiligheter med en botid på inntil tre år. Målgruppen er mennesker med en psykisk lidelse som trenger trening og struktur for å kunne bo, jobbe, gå på skole og finne fritidsaktiviteter. Målsetningen er å kunne flytte i egen bolig etter endt rehabilitering. Ved utflytting får et tilbud om tett oppfølging de første tre månedene for så å gå over til ukentlig oppfølging om det er behov for dette. Oppfølging utover de tre månedene må søkes om. 
 • Foruten leilighetene er det et fellesareal i hver etasje bestående av stue og kjøkken som kan disponeres av alle som bor der. 
 • Det lages individuelle miljøterapeutiske avtaler for den enkelte. 
 • Vi har innført recovery- orienterte tjenester. 

 
Av fellesaktiviteter som en kan velge å delta på er: 

 • Gruppe 
 • Husmøte 
 • Onsdagstrim 
 • Ungdomshusmøte 
 • Turer i nærområdet 
 • Fellesmiddag på lørdager 
 • Søndagskaffe 
 • Ungdomsgrupper 

  Snekkerboden 

Snekkerboden er et dagtilbud for menn i alle aldre og har fokus på mestring, relasjonsbygging og sosial trening. 

Aktivitetene består av praktisk arbeid som å mekke biler, skru litt på båtmotorer og motorsykler, snekring og småjobber, samt annet forefallende arbeid. Brukere ved Snekkerboden har ulike utfordringer og samles her til et rusfritt aktivitetstilbud som er tilpasset den enkelte. 

Kontakttelefon: 482 38 709

Ivar Aasen Boligfelleskap 

Ivar Aasen Boligfellesskap er et døgnbemannet botilbud for mennesker med psykiske lidelser og/ eller rus utfordringer, som består av samlokaliserte leiligheter. 

Leilighetene er uten begrensning i botid og målgruppen er mennesker med en psykisk lidelse og/ eller rus utfordringer over 18 år, som trenger et døgnkontinuerlig tilbud, for å kunne fungere best mulig i dagliglivet. 

Vi holder til i nyrenoverte lokaler i Tollåsenga med 11 leiligheter hvorav to er til rehabiliterende korttidstilbud for målgruppen. Vi har en felles baseleilighet med stue og kjøkken for beboerne, og er 30 ansatte.    

Kontaktinformasjon 

Ivar Aasen bofellesskap 

Vakt telefon 47 22 21 67 

Adresse Politimester Bendixens gate 41 

Tempokjelleren 

 • Tempokjelleren er et lavterskeltilbud under enhet Psykisk helse og rus i Kristiansund kommune. Vi holder til i Politimester Bendixens gate 39. (Vi var tidligere i Tempohuset).  
 • Åpent alle hverdager på dagtid. 
 • Tempokjelleren er et sosialt treffsted hvor brukerne tar seg tid til en kopp kaffe og en god prat. Vi har ofte noe å bite i til kaffen.  
 • Vi har biljardbord, dagens avis og vi deltar også på Gatelaget i regi av KBK. 
 •  Vi har fått til gode samarbeidsavtaler med noen matbutikker i byen og deler ut matposer til våre brukere. Egen gjenbruksstasjon for klær, sko og småmøbler. 
 • Utdeling av brukerutstyr for skadereduksjon ved rusmiddelbruk, også mottak av brukt utstyr. 
 •  Tempokjelleren har også miljøvaktmestertjeneste for de kommunale boligene i Tollåsenga Boområde. 

Velkommen innom  

Kontakttelefon 481 48 508

 

Enhetsleder for Enhet Psykisk helse og rus

Elisabeth Iversen

Telefon 71 57 48 20/ 95 15 54 36 mellom kl 08- 16

E-post: Elisabeth.Iversen@kristiansund.kommune.no

Artikkelliste