Rask psykisk helsehjelp

Strever du med vonde og triste tanker? Er du nedstemt, og har lite glede og interesse av aktiviteter? Opplever du angst, bekymringer og indre uro som medfører begrenset livsutfoldelse? Har du søvnvansker som går utover din daglige fungering? Da kan Rask psykisk helsehjelp være et tilbud for deg.

Hva tilbyr Rask psykisk helsehjelp?

Vi er et lavterskeltilbud/korttidstilbud som tilbyr veiledet selvhjelp og samtaleterapi til personer med angst og/eller milde til moderate depresjonsplager, samt søvnvansker (insomni). Tilbudet omfatter innbyggere over 16 år som er bosatt i Kristiansund. Tilbudet omfatter ikke akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser. Vi tilbyr ikke utredning, eller langvarig terapi. Dersom du har behov for akutt hjelp, kan du kontakte Akutt ambulant team på psykiatrisk poliklinikk (tlf 948 78 470), eller legevakt.

Hvordan komme i kontakt med Rask psykisk helsehjelp?

 • Du kan kontakte oss via e-post eller telefon.
 • E-post: raskpsykiskhelsehjelp@kristiansund.kommune.no
 • Telefon: 71 57 40 00 (Servicekontoret)
 • Du trenger kun å formidle ditt telefonnummer til servicekontoret, så formidler de dette direkte videre til Rask Psykisk Helsehjelp. Vi ber om at du ikke sender oss sensitiv informasjon per mail. Vi vil ringe deg opp innen to virkedager.
 • Besøksadresse: Øvre Enggate 8, 6509 Kristiansund, 2.etg (Brannstasjonen).

Avklaringssamtale:

 • Vi vil ringe opp alle for en avklaringsssamtale innen to virkedager etter at du henvender deg til oss. I denne samtalen får du vite mer om tilbudet og vi stiller deg noen avklaringsspørsmål. Du vil i denne telefonsamtalen få mer informasjon om våre nettkurs, og få tilbud om kode til nettkurs (se video om internettassistert behandling under overskriften "Veiledet selvhjelp" lengre nede på siden)
 • Vi forsøker da å finne ut av om du skal starte opp med tilbud fra oss, eller om det er mer hensiktsmessig at du loses til andre hjelpetilbud.

Rask psykisk helsehjelp har følgende behandlingstilbud:

 • Veiledet selvhjelp (internettassistert).
 • Samtaleterapi

Ved oppstart hos oss, tilbys veiledet selvhjelp og samtaleterapi. Vi starter ut med veiledet selvhjelp hvor du får tilgang til selvhjelpsmateriell, som nettkurs. Samtidig tilbys du oppfølgende samtaler per telefon med veiledning knyttet til selvhjelpsmateriellet. Visst veiledet selvhjelp ikke er tilstrekkelig nok, så tilbys samtaleterapi.

Behandlingstilbudet er hovedsakelig basert på Kognitiv terapi. Terapien retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tanker, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Terapien er et aktivt samarbeid mellom bruker og terapeut, der et sentralt mål er at brukeren lærer verktøy for å bli sin egen terapeut. Du vil allerede i første telefonkontakt med oss få tilbud om nettkurs, hvor du får kunnskap og verktøy ift ulike tilstander og plager. Se mer om dette under overskriften "veiledet selvhjelp".

Kartleggingsskjema til deg som er innkalt til samtaleterapi:

Vi ber deg fylle ut alle tre skjema, og ta dem med til samtalen.

Informasjonsskriv til deg som er innkalt til vurderingssamtale:

Hva koster det?

 • Tilbudet er gratis, og du kan selv ta kontakt med Rask psykisk helsehjelp.

Henvisning

 • Det kreves ingen henvisning fra lege.

Tverrfaglig team 

Rask psykisk helsehjelp består av ansatte med minimum 3-årig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag. Alle har videreutdanning i kognitiv terapi. Det er psykologer tilknyttet tjenesten.

Teamet samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig; f.eks. fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. Dette skjer i samråd med den som er i behandlingskontakt hos oss. De ansatte har taushetsplikt.
 

Ansatte ved Rask Psykisk Helsehjelp

 • Gunnfrid Kvarsvik: Kognitiv terapeut
 • Marie Olsson Lindvåg: Kognitiv terapeut
 • Hilde Svensson Sivertsen: Kognitiv terapeut
 • Linda Karin Wiik: Psykolog (permisjon til 01.feb 2022).

 

Veiledet selvhjelp

Rask Psykisk Helsehjelp i Kristiansund er blant de første kommunene i landet som tilbyr gratis internettassistert behandling / nettkurs, der vi selv har vært konsulenter på innholdet i nettkursene.

I kontakt med oss kan du få din egen kode som gir deg tilgang på alle 6 moduler av nettkursene. Du kan også få mulighet til telefonveiledning knyttet til disse nettkursene. Ved å gjennomgå disse nettkursene får du økt kunnskap, råd og verktøy som kan hjelpe deg til å bli din egen terapeut.

Vi ser gjerne at du har prøvd ut et eller flere av disse nettkursene før du tar kontakt med oss, slik at du vet mer om innholdet i vårt tilbud. 
 

Anbefalte bøker til selvhjelpsbruk

 •  «Hvordan gi litt mer f..n» Geir Wigtil og Karianne Kalseth (om håndtering av bekymringer)
 • «Ikke vær så slem mot deg selv» Per-Einar Binder (om selvmedfølelse)
 • «Lykketyvene» av Torkil Berge og Arne Repål (håndtering av depresjon)
 • «Trange rom og åpne plasser» av Torkil Berge og Arne Repål (håndtering av angst)
 • "Bedre Søvn - En håndbok for deg som sover dårlig" Bjørn Bjorvatn.

Anbefalte videoer

Aktuelle lenker 

Artikler om rask psykisk helsehjelp

 

Samarbeidspartneres hjemmesider

 

Kognitiv.no

 • Mer informasjon om kognitiv terapi, samt selvhjelpsartikler om angst, depresjon og søvnvansker med mer finner du på www.kognitiv.no under fanen veiledet selvhjelp.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Adresse

Øvre Enggate 8,
6509 Kristiansund,
2.etasje.