Brukerbetaling for helse og omsorgstjenester

Betalingsbrosjyre helse- og omsorg (PDF, 527 kB)

Hjemmehjelp (praktisk bistand i hjemmet)

Hjemmehjelp (praktisk bistand i hjemmet)
Grunnbeløp/time Pris pr. mnd
Inntekt under 2G 215,-
Inntekt 2-3G 910,-
Inntekt 3-4G 1.315,-
Inntekt 4-5G 2.239-
Over 5G 2.963,-
Pr time 335,-

Institusjonsopphold

Institusjonsopphold
Oppholdstype Opplysninger Kostnad
Dagopphold i institusjon Pr dag 95,-
Døgnopphold i institusjon Pr døgn 180,-
Dagaktivitetstilbud for personer med demens/uttalt kognitiv svikt Pr dag 155,-
Langtidsopphold Maksimalt vederlag 73.328,-

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm
System Grunnlag for beregning Pris
Trygghetsalarm Pr måned 277,-

Matombringing

Matombringing
Måltid Pris
Middagsporsjon 80,- pr måltid

Sesongvaksine

Sesongvaksine
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Influensavaksine Pr stykk 169,-

Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapi og ergoterapi
Type henvisning Behandling Pris
Med henvisning Pr behandling
Ergoterapi gruppetilbud, kommunal takst Pr kurs 400,-

* Lovbestemt betaling - les mer på helsenorge.no

Friskliv og mestring

Friskliv og mestring
Tilbud Beregning Pris
Frisklivstrening (2 gang pr. uk x 3 mnd.) Pr kurs 400,-
Friskliv flyt Pr kurs 600,-
Røykeslutt kurs Pr kurs 400,-
Friskliv vedlikehold, valgfritt tilbud ute og sal Pr kurs 600,-
Friskliv 60 + Pr halvårs 600,-
Mestringstilbud/grupper Pr kurs 600,-
Friskliv temakveld Pr kurs Gratis
Frisklivsamtale Pr samtale Gratis

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund