Individuell plan

Hvis du har behov for flere helse- og omsorgstjenester over lengre tid, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Forutsatt at en av tjenesten er kommunal. Planen skal sikre at du får et helhetlig tjenestetilbud tilpasset akkurat deg. 

Individuell plan (IP) er et dokument som hjelper deg å sette personlige mål for hvordan du kan få det bedre. Planen skal si noe om hvordan du skal oppnå disse målene, og du deltar selv aktivt i å lage den. Planen skal gi oversikt over ditt behov for offentlige tjenester, hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for. Det blir bare laget en individuell plan dersom du selv ønsker det.

Du får utnevnt en koordinator som skal sikre at du får nødvendig oppfølging og som samordner tjenestene. Du får tilbud om koordinator selv om du takker nei til å få individuell plan.

Kommunen har hovedansvaret for å lage individuell plan hvis du har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Slik søker du 

 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund