Søk eller klag på helse og omsorgstjenester

Seksjon forvaltning, helse og omsorg tar i mot og utreder søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Ta gjerne kontakt med Servicetorget for veiledning og hjelp til søknaden. Saksbehandler vil ta kontakt med deg for kartlegging av søknaden. 

OBS! I tidsrommet 21.august til  4.november 2023 vil det kunne påventes noe mindre tilgjengelighet og noe lengre saksbehandlingstid opptil 8 uker pga innføring av Helseplattformen.

Helse og omsorgstjenester kan gies via tradisjonelle metoder og eller med velferdsteknologi