1 etasje: Døgnpost korttids og utredning

Avdelingen for korttid og utredning har 13 plasser.

Tilbyr korttidsopphold/rehabiliteringsopphold som er tidsbegrenset og som kan vare fra dager til flere uker.

Tilbudet er til hjemmeboende og personer som blir utskrevet fra sykehuset. Grunnlag for opphold er et behov for kartlegging, avklaring, rehabilitering og opptrening for å kunne bo hjemme.

Ett korttidsopphold blir tildelt fra Seksjon forvaltning og kan ha ulik lengde ut ifra behov i hvert enkelt tilfelle. Om det er behov for lengre tid ved korttidsavdelingen for å kunne nå målsetning, vil vi som tverrfaglig team på avdelingen, konkludere og utvide opphold. Tverrfaglig team hos oss består av lege, sykepleier, fysioterapeut,ergoterapeut og helsefagarbeider.

Vårt mål er å gi gode og trygge tjenester. 

Besøkstid

Alle dager klokken 14:00 til 15:00 og 16:30 til 18:00. 

Følg skilting og instrukser fra personalet. 

Besøksareal  for 1 etg. er i kafèområdet 1 etg.De med enkeltrom på pasientrom.

Artikkelliste