Smittevernkontor

Har du spørsmål knyttet til Covid-19 ber vi deg ta kontakt med din fastlege.

Tilbud om smittevern og smitteoppsporing

Hva tilbyr vi?

  • Undersøkelse og smitteoppsporing av tuberkulose: Gratis
  • Tuberkuloseattest arbeids- eller utdanningsrelatert: Konsultasjonspris kr 300,-
  • Smittevernveileder


Hvem møter du?

  • Sykepleier. Ved behov kan smittevernslegen kontaktes.

Artikkelliste