Smittevernkontor

Har du spørsmål knyttet til Covid-19 ber vi deg ta kontakt med din fastlege.

Tilbud om smittevern og smitteoppsporing

Hva tilbyr vi?


Pris

  • Gratis


Hvem møter du?

  • Sykepleier. Ved behov kan smittevernslegen kontaktes.

Kontaktinformasjon

Forebyggende helsetjenester for barn og unge
Telefon 71 57 49 00

Telefonen er åpen fra kl 0815-1400

Stengt mellom kl 1130-1215

Åpningstider

Åpningstider mandag og tirsdag 0815-1500

Torsdag 0815-1100

 

 

 

Adresse

Kristiansund helsestasjon
Kongens Plass 1
6509 Kristiansund