Veteran fra internasjonale oppdrag

Kristiansund kommune har hatt en gjeldende veteranplan siden 2019.

Denne planen revideres i 2023 med planlagt vedtak i begynnelsen av 2024.

Veteranplan Nordmøre

Det jobbes med å lage samt vedta en veteranplan for alle kommunene på Nordmøre. Det er tenkt at denne planen skal være lik for alle kommunene. 

Innspill

Har du innspill til dette arbeidet ta kontakt med veterankontakten i Kristiansund kommune som er Ingunn Strand.

Kommunikasjonsrådgiver Ingunn Strand er veterankontakt for Kristiansund kommune. 

Planen finner du via denne linken til vår hjemmeside.