Veteran fra internasjonale oppdrag

Hovedutvalget for helse, omsorg og sosial vedtok den 10. januar 2019 en Veteranplan for Kristiansund kommune. Denne planen skal også være delutredning 9 i helhetlig helse- og omsorgsplan.

Bilde fra seremonien 8. mai 2019. Frode Aronsen   

En lokal veteranplan kan bidra til å avdekke forbedringsområder og å tydeliggjøre ansvar og bør utarbeides med de samme temaene som regjeringens oppfølgingsplan; anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging.

Det å ta vare på veteraner fra internasjonale operasjoner er et samfunnsansvar for alle sektorer, men kanskje spesielt for den tilhørende kommunen.

Det ble høsten 2018 etablert kontakt med leder for NVIO avdeling Nordmøre (Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner) for involvering i prosessen med Veteranplan for Kristiansund kommune.

Foreningen har bidratt med lokale opplysninger og styret for NVIO avdeling Nordmøre har hatt sett utkastet og kommet med skriftlige tilbakemeldinger på delutredningen. Det er også opprettet lokal veterankontakt i Kristiansund kommune, for å sikre kontakt mellom kommunen og veteraner bosatt i kommunen.

 

Kommunikasjonsrådgiver Ingunn Strand er veterankontakt for Kristiansund kommune. 

Planen finner du her. (PDF, 7 MB)