Prisliste

Oversikt over gjeldende betalingssatser finner du her: 

Elevpriser

Kristiansund kulturskole - brukere
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Elevavgift Per år 3.600,-
Kursavgidt for kortere, tidsavgrensede kurs På forespørsel
Leie av instrument Per år 550,-
Materiell: tegning/maling 550,-
Søskenmoderasjon for barn 2- osv 33 %

 

Priser for fritidskulturlivet

Kristiansund kulturskole - musikkorps
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris Kommentar
Dirigentkostnader voksenkorps Andel 75 %
Dirigentkostnader skolekorps Andel 20 %
Elevavgift skolekorps Per år 3.600,-
Søskenmoderasjon skolekorps 33 % Det gis søskenmoderasjon under forutsetning av at korpset praktiserer samme ordning overfor medlemmene.

 

Priser for andre tjenester

Kristiansund kulturskole - tjenester
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Undervisning til friluftstilbudet i Kristiansund kommune Per time 630,-
Lærer skole/barnehage, andre kunder Per time 1.050,-
Verksteder i grunnskole/SFO/Barnehage På forespørsel

Atlanten ungdoms- og kulturskole (lokaler)

Atlanten ungdoms- og kulturskole (lokaler)
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris Kommentar
Aula Konsert per dag 5.400,- Fritak for frivillig kulturliv med undervisnings-/dirigentavtale med kulturskolen.
Aula (helgeseminar, osv) Prøver per dag 2.200,- Ved helgeseminar betales 1 dagsleie. Fritak for frivillig kulturliv med undervisnings-/dirigentavtale med kulturskolen.
Assistanse ved bruk av aula Per time Reell timekostnad
Øvingsrom i kulturskolen Per dag 420,-
Øvingsrom i kulturskolen Per dag (ettermiddag og helg) 210,- Frivillig kulturliv
Fellesrom base ungdomskolen Per dag (ettermiddag og helg) 840,-
Fellesrom base ungdomsskolen Per dag (ettermiddag og helg) 420,- Frivillig kulturliv
Leie av flygel 650,- Stemming ikke inkludert, ved helgeseminar etc. betales 1 dagsleie