Prisliste

Det innføres inntektsgraderte betalingssatser for elever i Kristiansund kulturskole fra og med høsten 2024. Kulturskolens administrasjon utarbeider modell for gjennomføring i forkant av søknadsfrist for skoleåret 2024/2025 som blir 15. Mars.

Inntektsgrensen for friplasser settes til 355.860 kroner (3G). Familier med inntekt mellom 355.860 kroner (3G) og 608.106 kroner (6G) kan søke om redusert brukerbetaling

Oversikt over gjeldende betalingssatser finner du her: 

Elevpriser

Kristiansund kulturskole - brukere

Kristiansund kulturskole - brukere
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Elevavgift Per år 3.790,-
Kursavgidt for kortere, tidsavgrensede kurs På forespørsel
Leie av instrument Per år 580,-
Materiell: tegning/maling 580,-
Søskenmoderasjon for barn 2- osv 33 %
Inntektsgraderte betalingsatser A. Familier med inntekt på 355.860 kroner (3G) eller lavere får friplass.
Inntekstgraderte betalingsatser B. Familier med inntekt mellom 355.860 kroner (3G) og 474.480 kroner (4G) betaler 949 kroner pr. år (75% rabatt)
Inntekstgraderte betalingsatser C. Familier med inntekt mellom 474.480 kroner (4G) og 593.100 kroner (5G) betaler 1895 kroner pr. år (50 % rabatt)
Inntekstgraderte betalingsatser D. Familier med inntekt mellom 593.100 kroner (5G) og 711.720 kroner (6G) betaler 2.843 kroner pr. år (25 % rabatt
Inntekstgraderte betalingsatser E. Familier som tjener 711.720 (6G) eller mer betaler full pris, 3.790 kroner pr. År

Priser for fritidskulturlivet

Kristiansund kulturskole - musikkorps

Kristiansund kulturskole - musikkorps
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris Kommentar
Dirigentkostnader voksenkorps Andel 75 %
Dirigentkostnader skolekorps Andel 20 %
Elevavgift skolekorps Per år 3.790,-
Søskenmoderasjon skolekorps 33 % Det gis søskenmoderasjon under forutsetning av at korpset praktiserer samme ordning overfor medlemmene.

 

Priser for andre tjenester

Kristiansund kulturskole - tjenester

Kristiansund kulturskole - tjenester
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Undervisning til friluftstilbudet i Kristiansund kommune Per time 660,-
Lærer skole/barnehage, andre kunder Per time 1.100,-
Verksteder i grunnskole/SFO/Barnehage På forespørsel

Atlanten ungdoms- og kulturskole (lokaler)

Atlanten ungdoms- og kulturskole (lokaler)
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris Kommentar
Aula Konsert per dag 5.680,- Fritak for frivillig kulturliv med undervisnings-/dirigentavtale med kulturskolen.
Aula (helgeseminar, osv) Prøver per dag 2.110,- Ved helgeseminar betales 1 dagsleie. Fritak for frivillig kulturliv med undervisnings-/dirigentavtale med kulturskolen.
Assistanse ved bruk av aula Per time Reell timekostnad
Øvingsrom i kulturskolen Per dag 440,-
Øvingsrom i kulturskolen Per dag (ettermiddag og helg) 220,- Frivillig kulturliv
Fellesrom base ungdomskolen Per dag (ettermiddag og helg) 840,-
Fellesrom base ungdomsskolen Per dag (ettermiddag og helg) 440,- Frivillig kulturliv
Leie av flygel 680,- Stemming ikke inkludert, ved helgeseminar etc. betales 1 dagsleie