Omsetningsoppgave

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Du må derfor sende inn en omsetningsoppgave til kommunen innen 1. mars hvert år. 

Frist for innlevering av omsetningsoppgave er satt til 1. mars 2024

Her kan du lever omsetningsoppgaven

 

Hva er størrelsen på gebyret?

Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi til Kristiansund kommune i omsetningsoppgaven.

Har du flere bevillinger?

Bevillingshavere som har flere bevillinger, må sende inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested. 

Har du startet opp en ny virksomhet?


Hvis stedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning. Det er ikke nødvendig med revisorbekreftelse.

Opphør eller salg av virksomheten


Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp. Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare. Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevillingen, foretar kommunen en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret. 

Revisor eller regnskapsførers bekreftelse

Revisor/regnskapsførers bekreftelse på omsetning av alkoholholdig drikke må vedlegges omsetningsoppgaven. Dette gjelder også for steder som ikke har revisorplikt. Dersom du ønsker å ettersende vedlegg per e-post eller post, må referansenummeret for innsendt omsetningsoppgave påføres den ettersendte dokumentasjonen. 

 

Satser bevillingsgebyr

Satsene justeres fortløpende i henhold til vedtatte avgiftsendringer som skjer i desember hver år. Det sendes inn omsetningsoppgave fra salgs- og skjenkesteder en gang i året som danner grunnlag for prisberegningen.

Priser20232024
Salg av alkohol i butikk:  
Gebyr for salgsbevilling av alkoholholdige drikke, pr. vareliter, gruppe 10,230,24
Gebyr for salgsbevilling av alkoholholdig drikke pr. vareliter, gruppe 20,650,69
Salg av alkohol skjenkesteder:  
Gebyr for skjenkebevilling av alkoholholdig drikke pr. vareliter, gruppe 10,540,57
Gebyr for skjenkebevilling av alkoholholdig drikke pr. vareliter, gruppe 21,411,49
Gebyr for skjenkebevilling av alkoholholdig drikke, pr. vareliter gruppe 34,654,92

 

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum

 

1850,- for salg (2023)

5800,- for skjenk (2023)

1960,- for salg (2024)

6100,- for skjenk (2024)

Alkoholgrupper

 

Alkoholfri drikk gruppe 1: Drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol 

Alkoholsvak drikk gruppe 2: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol 

Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 

Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 

Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol