Fangst

Her finner du mer informasjon om fellefangst og minkprosjektet i Kristiansund

Skal du drive fellefangst kreves det:

  • Jegerprøveeksamen
  • Alle fellene skal merkes med eiers navn og telefonnummer
  • Tillatelse fra grunneier for å sette ut fellene
  • Godkjente felletyper

Kristiansund har følgende små rovviltarter det kan drives fellefangst på:

  • Mink: Hele året – uønsket/svartelistet art
  • Rødrev: 15. juli – 15. april
  • Røyskatt: 21. august – 15. mars

Viltloven presiserer at jakt og fangst skal utøves på en måte som ikke utsetter viltet for unødige lidelser eller medfører fare for mennesker, husdyr eller skade på eiendom.

Bestemmelser etter viltloven og dyrevelferdsloven er rettesnoren for all praktisk fangst, valg av fangstredskap, utplassering, tilsyn, avliving m.m.

Minkprosjektet i Kristiansund

Det har tidligere vært et eget minkprosjekt i Kristiansund, med offentlig støtte. Hensikten med dette var å bedre vilkårene for hekkende sjøfugl i skjærgården. Prosjektet er avsluttet. Lokale entusiaster fortsetter arbeidet med å ta ut mink som er en uønsket art hos oss. Dette for å bedre forholdene for hekkende sjøfugl i Kristiansund.

Lenker: