Bod, uthus, veksthus eller dukkestue

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. 

Disse tiltakene er frittliggende bygninger for oppbevaring av blant annet utstyr. Disse bygningene skal ikke brukes til bolig.

Du trenger ikke å søke dersom

  • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter
  • det er over 1 meter til nabogrensen
  • bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei (hvor nær veien du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt)  Veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei.
  • maks gesimshøyde er 3,0 meter og maks mønehøyde er 4,0 meter
  • bygningen er frittliggende, på én etasje og uten kjeller
  • du ikke overskrider hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din. Veileder for beregning av utnyttelsesgrad.
  • bygningen ikke plasseres over vann- og avløpsledninger

Du må informere kommunen om tiltakets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen føres inn i kommunens kartgrunnlag og matrikkel. Meld tiltak som ikke er søknadspliktig

Du kan søke på egen hånd dersom

  • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 kvadratmeter, og bygningen er maks én etasje høy (bygningen kan i tillegg ha kjeller)

Søk på egen hånd

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

  • bygningen er over 70 kvadratmeter eller skal brukes til beboelse.

Søk med hjelp fra fagfolk