Priser - SFO

Skolefritidsordningen (SFO)
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Priser
Morgentilbud (07.30-08.30) Per måned 805
Inntil 12 timer per uke for 3. og 4. trinn, gjelder fra skoleåret 2023/2024 Per måned 1650
1. og 2.trinn. Inntil 12 timer pr uke, gjelder fra skolestart 2023/2024 Pr måned Gratis
Over 12 timer per uke, gjelder fra skoleåret 2023/2024 Per måned 3160
1. og 2.trinn. Over 12 timer pr uke, gjelder fra skolestart 2023/2024 Pr måned 1354
Enkeltdager (brukere fra morgentilbud til heldag) Per dag 300
Enkeltdager (fra inntil 12 timer pr. uke til heldag) Per dag 170
Ukesopphold ferier (ikke brukere) Per uke 2395
Dagsopphold ferie/fridager (ikke brukere) Per dag 585
Enkeltdager for øvrig (ikke brukere) Per dag 385