Priser - SFO

Skolefritidsordningen (SFO)
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Priser
Morgentilbud (07.30-08.30) Per måned 805
1.trinn Morgentilbud (07.30-08.30) Pr måned Gratis
Inntil 10 timer per uke Per måned 1650
1.trinn. Inntil 10 timer pr uke Pr måned Gratis
Over 10 timer per uke Per måned 3160
1.trinn. Over 10 timer pr uke Pr måned 1354
Enkeltdager (brukere fra morgentilbud til heldag) Per dag 300
Enkeltdager (fra inntil 10 timer pr. uke til heldag) Per dag 170
Ukesopphold ferier (ikke brukere) Per uke 2395
Dagsopphold ferie/fridager (ikke brukere) Per dag 585
Enkeltdager for øvrig (ikke brukere) Per dag 385

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
08:00-16:00

 

Åpningstider

Besøkstid hele året
Mandag-fredag
09:00-15:00

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund