Slik kan du påvirke politisk

Hvis du er opptatt av en politisk sak kan du fremme et innbyggerforslag, be om et møte med en av kommunens politiske organ (en deputasjon) eller ved å skrive til et utvalg.

Innbyggerforslag

Et innbyggerforslag gir Kristiansund innbyggere mulighet til å få bystyret til å behandle politiske saker de er opptatt av. Hvis du fremmer et slikt forslag er bystyret forpliktet til å behandle den innen 6 måneder.

Slik sender du inn et innbyggerforslag:

  • Skriv tydelig hva forslaget handler om. I løpet av samme valgperiode kan ikke det samme forslaget behandles mer enn én gang. Den samme saken kan altså ikke behandles flere ganger i samme periode.

  • Skaff minst 300 underskrifter fra personer som støtter forslaget. Underskriftene må inneholde fullt navn og adresse. Adressene må bekrefte at alle som har underskrevet bor i Kristiansund. Mangler adressene kan initiativet avvises.

  • Du kan bruke nettportalen minsak.no til å foreslå saker og samle underskrifter. 

  • Samler du underskrifter "manuelt" kan du sende du underskriftslistene sammen med forslaget til Kristiansund kommune, Postboks 178, 6501 Kristiansund.

Møte med et politisk organ (deputasjon)

Talspersoner for organisasjoner, spesielt interesserte grupper, og andre parter som har interesser i en sak som behandles i et av kommunens politiske organ, kan be om et møte med utvalget (deputasjon). 

 

Skriv et brev eller en e-post

Hvis du eller en gruppe/forening du representerer har synspunkter på en en sak som skal behandles av et politisk utvalg eller klagenemnda kan du sende et brev. Vi vil sørge for å sende henvendelsen til riktig utvalg.

Adresse:

Kristiansund kommune

Postboks 178

6501 Kristiansund

E-post:

postmottak@kristiansund.kommune.no

Du kan også sende en henvendelse til gruppelederne for utvalgene våre gjennom e-posten: gruppeledere@kristiansund.kommune.no