Ordensreglement

Ordensreglement for grunnskolen i Kristiansund

Felles ordensreglementet for grunnskolen i Kristiansund er under revisjon, og blir lagt ut her så snart det foreligger.