Plan og satsingsområder

Her finner du planer og satsingsområder for grunnskolen i Kristiansund

I henhold til Opplæringsloven skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i grunnopplæringa, knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø: 

Kvalitetsmelding for grunnskolen i Kristiansund 2019 (PDF, 3 MB)

 

Våre planer:

 

Oppvekstplan 2019-2027

Ny oppvekstplan er vedtatt i bystyret 6. november 2018. Planen trer i kraft fra 1.januar 2019.

Planen kan du lese her. (PDF, 13 MB)

Språkspor

Språkspor er vår språkplan som ble satt i drift fra 1. august 2015. Den er gjeldende for alle barnehager og skoler. For å sikre kompetanse i enhetene, har alle skoler og barnehager fått utdannet egne språkveiledere.

Du finner Språkspor her: SPRÅKSPOR (PDF, 687 kB)

 

Våre satsinger:

 

Realfagskommune

Kristiansund er realfagskommune. Realfagskommuner er en sentral del av den nasjonale realfagsstrategien «Tett på». Tett på realfag er regjeringens strategi for økt kompetanse i realfag i barnehagen og grunnopplæringen, og den gjelder fra 2015 til 2019. Kommunene som er med, jobber helhetlig med realfagene fra barnehage og ut grunnskolen.

Målet er at barn og unge skal bli enda bedre i naturfag og matematikk.

Som realfagskommune får vi:

  • Veiledning fra Utdanningsdirektoratet i arbeidet med lokal realfagsstrategi
  • Fagpersoner fra universitet eller høgskole som støtter oss faglig
  • Faglig påfyll og erfaringsdeling på nasjonale samlinger med andre realfagskommuner
  • Økonomisk støtte til å drive nettverksarbeid

Læringsmiljøprosjektet

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til kommuner med barnehager og skoler som ønsker å jobbe med læringsmiljø og mobbing, og som ønsker direkte støtte og veiledning fra veiledere som kommer ut til kommunen.

Barnehagene, skolene og kommunene som er med i prosjektet får veiledning av team satt sammen av fagpersoner fra Læringsmiljøsenteret og erfarne skole- og barnehagefolk. I tillegg samles deltakerne til faglig påfyll og samarbeid på nasjonale konferanser hvert semester. Veiledningen varer i to skoleår. 

Deltakerne jobber med tema som læringsmiljø, forebygging, avdekking og håndtering av mobbing, samt regelverk, ledelse og organisasjonsutvikling.

PP-tjenesten er en aktiv del av prosjektet og deltar sammen med barnehagene og skolene.
Kristiansund er med i pulje 4 som startet opp august 2018. Vi deltar med 3 av skolene våre i læringsmiljøprosjektet.

IKT-satsing

Kristiansund Kommune satser på IKT i skolen, og vi har en plan som sikrer en felles standard på skolene.

Satsingen innebærer bl.a. en 1:1 dekning av nettbrett for 1. – 4. trinn og PC for 5. – 10. trinn. 1:1 dekning vil være gjennomført i løpet av en periode på tre år, med start høsten 2018. Strategien innebærer også oppgradering av nettverk, innkjøp av programvare og kompetanseheving av lærere. 

 
 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon +47 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
08:00-16:00

 

Åpningstider

Besøkstid hele året
Mandag-fredag
09:00-15:00

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund