SFO Allanengen

Her finner du informasjon om SFO-tilbudet på Allanengen skole.

SFO koordinator: Kaplanski Laila
Telefon: 71 57 55 55
E-post: Laila.Kaplanski@kristiansund.kommune.no

Allanengen SFO er et frivillig omsorgs-/tilsyns- og fritidstilbud hvor barnas eget initiativ til lek og aktiviteter er det sentrale.

Søk på SFO plass.

Innholdet i SFO er:

 • Omsorg
 • Lek og sosial læring
 • Venner og opplevelser
 • ”Fritidstid”

 

Vi vektlegger:

 • Å skape et fellesskap som gir trivsel, trygghet og tilhørighet
 • Å gi mulighet for lek i grupper på tvers av alder
 • Å gi barna tilgang på materialer som inspirerer til skapende aktivitet og fantasiutfoldelse.
 • At voksne er stabile, konsekvente, tilgjengelig.
 • At voksne gir barna svar, forklarer og forteller.
 • At barna må vite at det alltid er en voksen i nærheten dersom noe er uklart eller vanskelig.
   

Lokaliteter:

SFO har sin egen base med 2 store og et mindre aktivitetsrom, garderobe og toaletter.
Ved behov tar vi i bruk skolens øvrige rom: Gymsal, kulturrommet, heimkunnskap osv.
 

Dagsplan

07.30 – 0830 - Mottak og registrering 
rolige aktiviteter fram til skolestart.

08.30 – 13.10. Skole/ Sfo i skolen

13.10 Registrering

13.00 – 14.00 - Måltid
Innenfor dette tidspunktet bestemmer barna selv når de vil spise. 

13.10 – 16.30 - Lek og aktiviteter – ute og inne.
Barna aktiviserer i stor grad seg selv.
Den voksnes rolle er å fange opp de barna som trenger hjelp til å komme i gang i leken.
16.30 - Sfo slutt

Foreldrenes ansvar

 • Gi beskjed når du kommer/henter ditt barn
 • Merke klær og sko
 • Passe på at barnet har klær etter ”været”
 • Sørge for at barnet har innesko som sitter godt på foten
 • Gi skriftlige beskjeder om henting
 • Sjekke barnets garderobeplass et par ganger i uken
 • Overholde åpningstiden til SFO

Artikkelliste