SFO Dalabrekka og Goma skole

Her finner du informasjon om SFO tilbudet på Dalabrekka.

SFO koordinatorer

Vedrana Kazazic
Telefon: 71 57 59 25
E-post: vedrana.kazazic@kristiansund.kommune.no

Berit Ulriksborg
Telefon: 71 57 58 15
Mobiltelefon: 91 51 87 93
E-post: berit.ulriksborg@kristiansund.kommune.no

Om SFO tilbudet

Dalabrekka Sfo ligger fint til imellom boligfeltene og naturen som blir flittig brukt. Praktisk og egnet skole til lek ute ved utearealene, så vel som inne i gymsal, klasserom og kjøkken.

Søk på SFO plass.

Personalet er stabilt og har et godt miljø mellom ansatte ,barn og foresatte.
Ansatte streber etter å skape et trygt og godt sosialt miljø for barna.
Vi legger vekt på personlig utvikling gjennom lek og aktiviteter og
tilrettelegger for utvikling av samhandling barna imellom.
Barna får i stor grad velge hva de selv vil bruke fritiden sin til.

SFO har fire baserom, ett med kjøkken. Under måltidene bruker vi også et førsteklasserom, dette rommet kan vi bruke til lekselesing.
Vi kan ellers gjøre bruk av: kulturrom, gymsal og skolekjøkken.

Barna har mulighet for å gjøre lekser på skolen. Det skjer kl. 08.00-08.30 tirsdag til fredag for 2. - 4. trinn. Lekselesing MÅ være en avtale mellom barnet og deres foresatte! Personalet kan ikke ”tvinge” barna til og gjøre lekser.

Vi er mange barn på Dalabrekka SFO, derfor har vi ikke delt barna inn i grupper til de forskjellige aktivitetene – de får velge aktiviteter etter ønske så langt det er mulig.

Dagsplan

 • 07.30-08.30: mottak og registrering, rolige aktiviteter fram til skolestart
 • 08.30-13.15: skole
 • 13.15: registrering
 • 13.15-13.45: måltid
 • 13.45-16.30: LEK OG AKTIVITETER - UTE OG INNE
 • 16.30: SFO-slutt

Barna aktiviseres i stor grad selv. Den voksnes rolle er å fange opp barna som trenger hjelp til å komme i gang med leken.

Foreldrenes ansvar

 • Gi beskjed når du kommer/henter ditt barn
 • Merke klær
 • Passe på at barnet har klær etter været
 • Sørge for at barnet har innesko som sitter godt på foten
 • Gi skriftlige beskjeder om henting (mobil 41576201)
 • Sjekke barnets garderobeplass et par ganger i uken
 • Overholde åpningstid til SFO


En skolefritidsordning skal bidra til større helhet og sammenheng i barnas hverdagsliv gjennom et nært samarbeid mellom hjem, skole, kultur og fritidstiltak i lokalmiljøet.

Artikkelliste