SFO Frei

Her finner du informasjon om SFO-tilbudet på Frei

Frei skole (Storbakken)

 

SFO-koordinator: May Therese Kvarsvik Kamsvåg

Epost: may.therese.kvarsvik.kamsvag@kristiansund.kommune.no

Telefon: 71575390

Mobil SFO: 95472576

Søk på SFO plass.

Velkommen til Sfo på Frei skole. Vi ønsker at Sfo ved Frei skole skal preges av blant annet:

* Lek

* Kultur- og fritidsaktivitet

* Omsorg og tilsyn

 

Og vi har som mål å: 

 • skape et trygt og godt sosialt miljø
 • skape trivsel
 • fremme barnekulturen gjennom lek
 • tilrettelegge for både fri lek og styrt lek
 • utvikle samarbeid mellom barna

Foreldrenes ansvar:

 • Lese informasjon fra SFO.
 • Passer på at barnet alltid har klær som passer til vær og årstid og hjelper barnet å holde orden på plassen sin i garderoben.
 • Passer på at barnet har med seg innesko.
 • Sier ifra når barnet blir hentet og henter barnet innen oppsatt tid.
 • Overholder påmeldingsfrister til skoleferier og andre tilstelninger.
 • Det er foresattes ansvar at barnet møter inne på SFO om morgenen.
 • Gir beskjed om det noe som fraviker fra faste avtaler med SFO. (Hentes av andre, være med noen hjem e.l.)
 • Sier i fra til ansatte på SFO, hvis det er noe dere eller barna lurer på.
 • Lar barna få avslutte leken og rydde før de drar.

SFO holder til i klasserommene til 1. og 2. trinn. Kjøkkenet og spisekroken brukes fast av SFO. I tillegg står fritidsordningen fritt til å disponere også andre rom på skolen, som for eksempel gymsal, sløyd og formingsareal og musikkrom.

 

Hverdagsrytmen på SFO:

 

07.30 – 08.20

SFO åpner / registrering / frokost.

Rolige aktiviteter inne og ute.

08.20/09.20

Skolestart.

13.00-14.00

Leksehjelp mandag, tirsdag og torsdag.

12.55/13.55

SFO åpner.

Registrering av barn, aktiviteter ute og inne.

14.00 – 14.30

Måltid.

14.30

Aktiviteter ute / inne

16.30

SFO stenger.

Artikkelliste