SFO Innlandet

Her finner du mer informasjon om SFO tilbudet på Innlandet.

Innlandet SFO (Innlandet)

SFO-koordinator: Margaret Gilroy Iversen
E-post: Margaret.Gilroy.Iversen@kristiansund.kommune.no

Skjærvaveien 7, 6507 Kristiansund
Telefon:71 57 58 41
Åpningstid: Man - Fre 7.30 - 16.30

Søk på SFO plass.

Innlandet SFO er et frivillig omsorgs-/tilsyns- og fritidstilbud hvor barnas eget initiativ til lek og aktiviteter er det sentrale. Vi er opptatt av barnas frie lek - å la barna bryne seg på de sosiale kodene og sin egen mestring. De som jobber på SFO skal være aktive aktivitetsobservatører som veileder barna ved behov.

Vi drar på utflukter i nærmiljøet hver fredag gjennom hele året (fra ca 13.15 – 14.00) og er generelt mye utendørs på Innlandet SFO.
SFO ønsker en åpen dialog med foreldrene hvor kommunikasjon flyter begge veier.

Innholdet i SFO ved Innlandet skole er:

•    Omsorg
•    Lek og sosial læring
•    Venner og opplevelser
•    ”Fritidstid”
 

Vi vektlegger:

•    Å oppmuntre til/legge til rette for fri lek på tvers av alder
•    At voksne er stabile, konsekvente og tilgjengelig
•    At voksne gir barna svar, forklarer og forteller
•    Å skape et fellesskap som gir trivsel, trygghet og tilhørighet for alle

Lokaliteter:

SFO har sin egen base på skolen. Her har vi tre oppholdsrom og garderobeplass. Vi benytter i tillegg skolens øvrige rom: «Bibliotek», gymsal, amfi, mat – og helse rom, klasserom mv.
Ellers bruker vi skoleplana med ballbinge, klatrestativ, sandkasser, ufo - disse, huskestativ, humpedisse og «Storberget». Når det er snø har vi fine akebakker. Nærområdet vårt med Skjærva, Bautan, Skjærtangen og lekeplassen ved Sundbåtkaia brukes også regelmessig av SFO.

Dagsplan:

07.30 – 08.30 - Mottak og registrering av barn
Når klokken blir 08.20, sendes alle i 2., 3. og 4.trinn ut for å få frisk luft før skolen starter. 1.trinn blir inne frem til skoledagen starter.

08.30 – 13.00 - Skole

13.00 – 13.15 - Mottak og registrering av barn

13.15 – 14.00 - Lek inne eller ute i skolegården ev. leksetid i regi av skolen

13.30 – 14.30 - Måltid
På Innlandet SFO tilbyr vi mat på vår vennskapskafe`. Mandag til torsdag serveres brød/knekkebrød, pålegg og frukt. Fredag er det varmmat og frukt.

14.30 – 16.15 - Lek inne eller ute
Barna aktiviserer i stor grad seg selv. Den voksnes rolle er å veilede barna ved behov, og å fange opp de barna som trenger hjelp til å komme i gang med leken.

16.15 – 16.30 - Avslutte dagen
Personalet klargjør for stenging. Alle leker og aktivitetsmaterialer er ryddet bort til kl. 16.25 (barna rydder selv).

16.30 - SFO stenger.

Foreldrenes ansvar:

•    Gi beskjed dersom noe fraviker fra de faste avtalene dere har med SFO (når barnet skal gå hjem, det er andre som skal hente mv).
•    Gi beskjed når barnet hentes.
•    Merke klær og sko.
•    Passe på at barnet alltid har klær etter vær.
•    Sørg for at barnet har innesko som sitter godt på foten.
•    Sjekke barnets garderobeplass minst en gang i uka.
•    Overholde åpningstiden til SFO.
•    Påse at påmeldinger til ferier (sommerferie, høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie) leveres innenfor fastsatt  frist.
•    Lese den informasjonen som sendes ut fra SFO (informasjon går som hovedregel per mail)

Artikkelliste