SFO Rensvik

Velkommen til Rensvik SFO!

SFO Rensvik

Her finner du mer informasjon om SFO tilbudet på Rensvik skole.

Telefon:46 84 17 21/71 57 56 40
Kontaktperson er Marit Risan

E-post: marit.risan@kristiansund.kommune.no

Søk på SFO plass.

Velkommen til Rensvik SFO!
Vi ønsker å gi elevene en trygg, positiv og lærerik dag på Rensvik skole. Vi ønsker at elevene skal få mange nye venner og glede seg til skoledagene. Å se på helheten og å samarbeide tett med alle voksne som er her, foreldre og lærere, er med på å legge et godt grunnlag for trygghet, glede, sosialisering og læring. SFO er en viktig del av læringsmiljøet ved skolen.

På SFO har vi ukeplan som består av både organiserte aktiviteter og frilek. Gjennom lek formes barnet og opplever mestring, glede, samhold og får erfaringer som de tar med seg videre. Ved å legge til rette for lek og aktiviteter ute og inne, er vi med på å gi barna allsidig bruk av kroppen og økt læring.

SFO er barnas fritid, og fritiden er en viktig del av barnets hverdag. Dette ønsker vi å ta vare på. Dagene er for mange nok organisert og vi må ofte nok følge klokken. Vi voksne er gjerne med på leken, spillet eller "bare er til stede". Vi ønsker å vise hverandre respekt, ha tid til å lytte, sette i gang aktiviteter og være gode rollemodeller.

Innholdet i SFO ved Rensvik skole er:

•    Barnas fritid!
•    Omsorg
•    Lek og sosial læring
•    Venner og opplevelser
 

Vi vektlegger:

•    Å oppmuntre til/legge til rette for frilek på tvers av alder
•    At voksne er stabile, konsekvente og tilgjengelig
•    At voksne gir barna svar, forklarer, forteller og veileder
•    Å skape et fellesskap som gir trivsel, trygghet og tilhørighet for alle

Lokaliteter:

SFO har sin egen base nede i underetasjen. Her har vi to oppholdsrom og en stor gang som inneholder kjøkkenkrok og garderobeplass. Vi benytter i tillegg skolens øvrige rom: klasserom, gymsal, mat- og helse rom ved behov, mm.
Ellers bruker vi skoleplana med fotballbaner, sandkasser, ufodisse, huskestativ, skogen og Klatrejungelen. Når det er snø har vi fine akebakker.

Dagsplan:

07.30 – 08.25 - Mottak og innkryssing av barn
Når klokken blir 08.15, sendes alle i 2., 3. og 4.trinn ut for å få frisk luft før skolen starter. 1.trinn blir inne frem til skoledagen starter.

08.25 – 13.05 - Skole

13.05 – 13.15 - Mottak og innkryssing av barn
(13.55-14.05 for de som deltar i leksehjelpsordningen)

13.30 – 14.30 - Måltid
På Rensvik SFO spiser vi på vår vennskapskafè. Barna tar med egen matpakke, så spiser vi den sammen inne på det ene 1.klasserommet. Fredager er det mulighet for å toaste maten for den som ønsker det.

13.10 – 16.30 - Lek inne eller ute
Barna aktiviserer i stor grad seg selv. Den voksnes rolle er å veilede barna ved behov, og å fange opp de barna som trenger hjelp til å komme i gang med leken.
De dagene vi har organiserte aktiviteter gjennomføres disse mellom 14-15.15.

16.30 - SFO stenger.

Foreldrenes ansvar:

•    Gi beskjed, gjerne på SMS, om noe fraviker fra de faste avtalene dere har med SFO (når barnet skal gå hjem, det er andre som skal hente mm).
•    Gi beskjed når barnet hentes.
•    Merke klær og sko.
•    Passe på at barnet alltid har klær etter vær.
•    Sørg for at barnet har innesko som sitter godt på foten.
•    Sjekke barnets garderobeplass minst en gang i uka.
•    Overholde åpningstiden til SFO, og de faste avtalene.
•    Påse at påmeldinger til ferier (sommerferie, høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie) leveres innenfor fastsatt frist.
•    Lese den informasjonen som sendes ut fra SFO (informasjon legges som regel ut på hjemmesiden)

 

  

Artikkelliste