SFO Rensvik

Velkommen til Rensvik SFO!

Vi ønsker å gi elevene en trygg, positiv og lærerik dag på Rensvik skole. Vi ønsker at at elevene skal få mange nye venner og glede seg til skoledagene. Å se på helheten og å samarbeide tett med alle voksne som er her, foreldre og lærere, er med på å legge et godt grunnlag for trygghet, glede, sosialisering og læring. SFO er en viktig del av læringsmiljøet ved skolen.

På SFO har vi ukeplan som består av både organiserte aktiviteter og frilek. Gjennom lek formes barnet og opplever mestring, glede, samhold og får erfaringer som de tar med seg videre. Ved å legge til rette for lek og aktiviteter ute og inne, er vi med på å gi barna allsidig bruk av kroppen og økt læring.

SFO er barnas fritid, og fritiden er en viktig del av barnets hverdag. Dette ønsker vi å ta vare på. Dagene er for mange nok organisert og vi må ofte nok følge klokken. Vi voksne er gjerne med på leken, spillet eller "bare er til stede". Vi ønsker å vise hverandre respekt, ha tid til å lytte, sette i gang aktiviteter og være gode rollemodeller.

 

Vår dagsrytme:

07.30 - 08.25: Mottak og innskriving

08.25 - 13.05: Skole

13.05 - 13.10: SFO - innskriving

 

13.10 - 13.30. Måltid

13.30 - 16.30: Frilek ute/inne, planlagte aktiviteter

16.30: Dørene stenges - takk for i dag!

 

Telefon: 46841721 

Åpningstider

Mandag - fredag:
0730 - 1630

Adresse

Rensvikstubben 2
6520 Frei