Søk redusert foreldrebetaling 1. til 4. trinn

For å få redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt må du hvert skoleår sende inn søknadsskjema.
Ordningen gjelder elever fra 1. - 4. trinn.

Du søker om redusert foreldrebetaling gjennom å logge dere inn i Foresattportalen i Visma.  Dere finner også foresattportalen i appen "Min skole".

Informasjon om redusert foreldrebetaling for SFO for elever på 1.-4. trinn.

  • Ingen familier skal måtte betale mer enn 6 prosent av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass for elever på 1.-4. trinn.
  • Prisen for en helplass i SFO er 3160,- fra 1.1.23. Så om familien samlet tjener kr 579 333,- eller mindre i året har dere krav på rabatt. Dette tilbudet kalles redusert foreldrebetaling.
  • Søknad om redusert foreldrebetaling må sendes inn.
  • Det søkes om et skoleår av gangen.
  • Det betales for 11 måneder per år, med juli som betalingsfri måned. Betaling for kost kommer i tillegg.

Det gis 25% moderasjon fra og med barn nummer to for familier som har flere barn i SFO. Moderasjonen gis på det rimeligste tilbudet som familien benytter. Søskenmoderasjon gis ikke mellom barnehage og SFO.

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.
Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

 

Søknadsfrist for skoleåret 23/24 er 20. august.

Det er mulig å søke hele året, men søknader som kommer inn etter 31. august har ikke tilbakevirkende kraft. Vedtaket vil da gjelde for den 1. påfølgende måned.