Søk redusert foreldrebetaling 1. til 4. trinn

For å få redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt må du hvert skoleår sende inn søknadsskjema. Ordningen gjelder elever fra 1. - 4. trinn fra høsten 2021.

Søknad om redusert foreldrebetaling for SFO

 

Informasjon om redusert foreldrebetaling for SFO for elever på 1.-4. trinn.

  • Ingen familier skal måtte betale mer enn 6 prosent av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass for elever på 1.-4. trinn.
  • Prisen for en helplass i SFO er 2950,- fra 1.1.21. Så om familien samlet tjener kr 540 833,- eller mindre i året har dere krav på rabatt. Dette tilbudet kalles redusert foreldrebetaling.
  • Søknad om redusert foreldrebetaling må sendes inn.
  • Det søkes om et skoleår av gangen.
  • Det betales for 11 måneder per år, med juli som betalingsfri måned. Betaling for kost kommer i tillegg.

Det gis 25% moderasjon fra og med barn nummer to for familier som har flere barn i SFO. Moderasjonen gis på det rimeligste tilbudet som familien benytter. Søskenmoderasjon gis ikke mellom barnehage og SFO.

Søknadsfrist for skoleåret 21/22 er 20. august.

Det er mulig å søke hele året, men søknader som kommer inn etter 31. august har ikke tilbakevirkende kraft. Vedtaket vil da gjelde for den 1. påfølgende måned.

Høsten 2020 ble det innført redusert foreldrebetaling i SFO for 1. og 2. trinn for familier med lav inntekt. I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringa å utvide ordninga til også å gjelde 3. og 4. trinn fra høsten 2021. Ordningen forutsetter at dette blir vedtatt.