Allanengen skole

Vi er i tillegg til ordinær grunnskole også fokusskole og mottaksskole for minoritetsspråklige elever i Kristiansund. Vi er en sentrumsskole med et utrolig flott uteområde som fungerer som nærmiljøanlegg for barn i Kristiansund.

Allanengen skole er en sentrumsskole med ca. 220 elever fordelt fra 1. – 7.trinn.

Skolen tar også imot alle nyankomne, minoritetsspråklige elever mellom 6 og 13 år (1. – 7.trinn) som er bosatt i Kristiansund kommune.

Allanengen skoles mål

Skolens mål er at hver elev skal utvikle en god elevhelse hvor de vokser, utvikler seg, og oppnår faglig framgang i et trygt og godt læringsmiljø.

Allanengens skoles visjon

Skolens visjon, TRIVSEL, KUNNSKAP OG MANGFOLD I SENTRUM, gir retning for våre planer og systematiske utviklingsarbeid.

Se skolens hjemmeside for mer informasjon: https://www.minskole.no/allanengen

Pedegogisk plattform for Allanengen skole i Kristiansund kommune. - Klikk for stort bildePedegogisk plattform for Allanengen skole i Kristiansund kommune.