Frei ungdomsskole

Frei ungdomsskole er nærskole for alle elever på 8.- 10. trinn, bosatt på Frei. Vi har fokus på å gi den enkelte elev best mulig læring og utvikling mens de er elever ved Frei ungdomsskole.

  • Frei ungdomsskole gir grunnskoleopplæring for elever på 8.- 10. trinn.
  • Vi tilbyr fagene spansk, tysk, engelsk fordypning og arbeidslivsfag på alle tre trinn.
  • Skoleåret 201|6/17 innførte vi også matematikk fordypning på 8. trinn, og håper dette blir et tilbud elevene vil velge slik at vi kan innføre det på alle tre trinn.
  • I tillegg til dette tilbyr vi valgfagene design og redesign, fysisk aktivitet og helse, produksjon for sal og sene og innsats for andre, på et eller flere trinn.
  • Frei ungdomsskole er nærskole for elever bosatt på Clausenengen ungdomshjem.
  • Vi samarbeider tett med de andre to ungdomsskolene i kommunen så vel som med barneskolene på Frei.
  • Vi er stolte av å være MOT-skole.
  • Vår visjon er sammenfattet av ordene KUNNSKAP - ANSVAR - FELLESSKAP.

Kontaktinformasjon

Frei ungdomskole
E-post
Telefon 71 57 53 00

Åpningstider

Mandag - fredag 
0800-1530

Adresse

Tyrihaugen 2
6522 Frei