Gatelys

På nasjonalt nivå er Kristiansund foregangskommune når vi nå tar i bruk den nyeste, men også den mest miljøvennlige teknologien på markedet på vei- og gatebelysningen. Årsaken er at en stor del av gatelysanlegget er gammelt, har dårlig tilstand og ofte svikter. Det har resultert i økende antall klager på “mørke” strekninger, samt at det ikke gir den tryggheten som er ønskelig for de som ferdes langs veiene. Der det er stålmaster byttes armatur. Trestolper må skiftes ut. Gatelysprosjektet ledes og utføres av kommunalteknikk. Vi besparer 750 000kWH og 2 tonne Co2 per år. 

I 2015 startet kommunalteknikk med gatelys prosjektet, med støtte fra Enova. Tiltaket gikk ut på utskifting av dårlig kabelnett og andre svake punkt til strømforsyningen av gatelys, samt utskifting til LED med kobling til styringssystemet citytouch. Prosjektet er tenkt å gå frem til 2028, og i dag er omtrent 55% av alt gatelys tilhørende kommunen blitt skiftet ut. Totalt gjelder prosjektet utskifting av 5 900 gatelys.

Utenom utskifting av lysarmatur har det også vært nødvendig med ny infrastruktur til gatelys, som kabler og montering av nye strømskap. Tidligere har gatelyset vært tilkoblet trafoer til NEAS, uten tilgang for kommunen og muligheter for måling.

Det er kostnadskrevende å etablere nye grøfter for strømkabler, så det meste av utskiftingen til nå er gjort i forbindelse med andre grøfte-gravings prosjekt, blant annet sammen med NEAS og andre kabel selskap. Til sammen har det per dags dato blitt lagt 3,5 mil med nye kabler, skiftet ut 3200 gatelys og blitt installert 67 nye strømskap.

Kristiansund kommune har også ansvaret for gatelys langsmed riks- og fylkesveinettet. Det har derfor blitt etablert et samarbeid med statens vegvesen, som har bidratt økonomisk inn i prosjektet.

De nye gatelysene har innebygd sender (GPRS), som gir beskjed til styresystemet hvis det oppstår feil. Citytouch viser alle gatelysene på skjerm og her vil det komme frem informasjon om feil og type feil. Tidligere ville informasjon om feil bli meldt inn manuelt og personell bli sendt ut for å sjekke hvilken type/merke som skulle skiftes ut, kjøre for å hente riktig lys og deretter skifte ut og rette opp feil. Nå vil riktig belysning tas med ut og skiftes en gang. I tillegg til driftsbesparelser er levetiden på LED belysningen vesentlig lenger enn tidligere konvensjonelle lyspærer. LED vil ha en forventet levetid på 20-25 år.

I 2020 ga utskiftingen en besparelse på 200 000kWh/år, og per dags dato er prosjektet inne med en besparelse på 750 000kWh/år. Dette er besparelser som kommer i tillegg til besparelser på drift. Prosjektet drives med egen dedikert prosjektleder hos kommunalteknikk med en fast entusiastisk medarbeider ute i felt. I tillegg leies det inn en ressurs fra Caverion for å ha kontinuitet i utskiftingen.

Styresystemet gir mulighet for å legge inn kurver for å styre lysstyrken gjennom et døgn, der hvert enkelt lysarmatur kan styres for seg. Dette gir muligheter for å senke belysning på kveldstid og nattestid for deretter å skrus opp igjen ved for eksempel om morgenen når skole-elever er på vei til skolen. Det å styre lysstyrken via dimmekurver gjennom et døgn kan bidra til besparelser på ytterligere 25-40%, utover skifting til LED.

Alle nye oppstartede prosjekt av en viss størrelse, som for eksempel etablering av nye møterom vil ha egne lysberegninger og tilkobling mot citytouch. Etableringen av styresystemet gjør at nye prosjekt automatisk vil kunne styres fra skjerm hos kommunalteknikk. Ny skatepark i Øvervågen har belysning som styres via dette styresystemet, og prosjektleder hos kommunalteknikk kan fortelle at det kom raskt tilbakemelding fra skateklubben om at å stenge belysningen i skateparken kl 21 var for tidlig. Da ble nedstengning av lysene satt til kl 23 i stedet.

LED-Lys inneholder ikke kvikksølv eller andre giftige tungmetaller som er farlig for miljøet. Lang levetid bidrar også til mindre produksjon og avfall samt at komponentene består av 100% resirkulerbart materiale, som gir vesentlig bidrag til reduksjon i CO2 utslipp. Prosjektet gir per i dag omtrent en besparelse på 2 tonn CO2/år, med utgangspunkt i utskifting fra glødepærer. Gatelysprosjektet som ble startet i 2015 er derfor et fremtidsriktig prosjekt i tråd med bærekraftsmålene i samfunnsplana. Gatelysprosjektet har vist seg å være både økologisk- og økonomisk bærekraftig, med vesentlig reduksjon i drift og vedlikehold der nytt resirkulerbart materiell er installert. I tillegg skaper lys trygge rammer for innbyggerne og motvirker kriminalitet, og dermed bidrar prosjektet også til den tredje delen av bærekraftshjulet, nemlig sosial bærekraft.

 

 

 

 
 

Artikkelliste