Budsjettkonferanse

Tirsdag denne uken gjennomføres budsjettkonferanse i Kristiansund kommune.

Budsjettkonferanse

En budsjettkonferanse er et møte eller en serie av møter hvor hovedfokuset er å diskutere, planlegge og forhandle et budsjett for en organisasjon, et prosjekt eller en offentlig enhet som en kommune eller et land. Under en budsjettkonferanse samles beslutningstakere og relevante interessenter for å gjennomgå økonomiske data, sette økonomiske mål, vurdere utgifts- og inntektsforslag, og til slutt bli enige om en detaljert plan for økonomiske aktiviteter og ressursallokeringer for en kommende periode, ofte et regnskapsår.

Kilde samt rent sitat: ChatGPT


Agenda for Kristiansund kommunes budsjettkonferanse i juni 2024

 • Ordfører Kjell Neergaard ønsker velkommen.
 • Økonomisjef Wenche Mostuen Eikeset har følgende tema å presentere:
  • Økonomisk handlingsrom basert på KOSTRA analyse
  • Innsikt i utfordringsbildet i ny økonomiplanperiode.
 • Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen skal ha innlegg med temaet: Hvordan møte utfordringsbildet?
 • Kommunalsjef oppvekst Olaug Haugen skal snakke om: Omstillingsprosjekt i oppvekst – «være der barna er».
 • Kommunalsjef helse og omsorg Siv Iren Stormo Andersson skal snakke om: Omstillingsprosjekt i helse / Bo og habilitering.

 

Følgende personer i følgende grupper er innkalt til budsjettkonferansen:

 • Formannskapet
 • Gruppeledere
 • Hovedutvalgsledere
 • Leder i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ungdomsrådet og eldrerådet.
 • Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud