Delta på byryddedagen

I mai setter vi ekstra fokus på forsøpling i kommunen vår. Du oppfordres til å delta på Byryddedagen.

Stikk UT! og plukk søppel

Alle i Kristiansund oppfordres med dette å delta på byryddedagen 4.mai og Stikk UT! og plukk søppel. I tillegg til miljøgevinsten kan innsatsen din gi kroner i kassa til en frivillig organisasjon og/eller en skoleklasse. 

Byryddedagen lørdag 4.mai 

Hold Norge Rent inviterer til en nasjonal ryddedugnad med mål om å fjerne søppel i byer og tettsteder. Hold av dagen og organiser søppelplukking der du selv vil. 

De fleste har det de behøver av ryddeutstyr hjemme - en bærepose og noen arbeidshansker. Det er også mulig å hente søppelsekker hos ReMidt på en av gjenvinningsstasjonene i åpningstiden deres. Åpningstider gjenvinningsstasjoner – ReMidt.no.  Avfallet leveres til gjenvinningsstasjonen. 

Les mer om byryddedagen og hvordan vi sammen jobber mot forsøpling på holdnorgerent.no

Stikk UT! og plukk

Stikk UT! og plukk er Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal sin panteordning for marin forsøpling. Alle som rydder i en av Friluftsrådet sine medlemskommuner kan være med på dugnaden. Panten er nå kr. 150,- per sekk. Fra i år er det nytt system, en får tilsendt kode som skrives på sekken. 

Les mer om panteordninga Stikk UT! og plukk via hjemmesiden til stikkutogplukk