Toril Skram er ny kultursjef i Kristiansund kommune

I forrige uke startet Toril Skram i ny jobb som kultursjef i vår kommune. Bilde av Toril Skram foran Festiviteten - Klikk for stort bildeToril Skram startet i den viktige jobben som kommunens nye kultursjef i forrige uke. Ingunn Strand  

De korte fakta

Navn: Toril Skram

Alder: 40

Utdannelse: Master i kunsthistorie NTNU

Nåværende jobb: Kultursjef

Forrige jobb: Bysekretær

Hvordan er du som leder?

Jeg har tro på folk og på samarbeid. Og på en kultur der vi alltid er på jakt etter den beste måten å gjøre jobben på. Jeg vil skape resultater gjennom tillit og mestringsfokus, i et arbeidsmiljø med rom for utvikling og det å tenke nytt.

Jeg er heldig som får være leder for en hel haug med svært kompetente kollegaer og jeg vil jobbe for et felles mål om faglig kvalitet og trivsel på jobb.

Hva er din ambisjon som kultursjef?

Vi har høye ambisjoner for kulturlivet, som jeg deler, men jeg har også høye ambisjoner for oss selv og den offentlige kulturvirksomheten og tjenestetilbudet vi skal gi til våre innbyggere og regionen rundt oss. Kristiansund kommune har de siste ti årene jobbet frem en ny struktur og bærekraft i kultursatsingen, og er nå inne i en ny epoke med forsterket satsing på kulturfeltet.

Kulturens rolle i samfunnsutviklingen er viktigere enn noen gang, og vårt ansvar er som medspiller og tilrettelegger for utviklingen av kulturkommunen Kristiansund. Partnerskap, samarbeid og samspill både i egen organisasjon og utad er viktig for dette arbeidet.

Hva går jobben din ut på?

Som kultursjef er jeg leder for en samlet enhet innen kultur, som omfatter kulturavdelingen med saksbehandlere innen kulturmiljø, kunst, barn og unge, fysisk aktivitet og friluftsliv, Kristiansund bibliotek, Kristiansund kulturskole og Atlanten idrettspark, samt en rekke friluftsområder, kulturbygg og anlegg. Vi har en klar strategi for fagfeltet og for å bygge kulturkommunen videre.

Portrett av Toril Skram foran Festiviteten - Klikk for stort bildeToril Skram ser frem til å kunne bidra til å skape en ennå bedre kommune for kulturen. Ingunn Strand