Vellykket ungdomsfiske i sommer

I sommer har mange ungdommer på Nordmøre fått prøvd seg i fiskeryrket gjennom det kommunale ungdomsfiskeprosjektet. Hver kommune sine ungdommer fikk oppleve to uker fiskerliv med en erfaren fisker som mentor. Nå er årets ungdomsfiskeprosjekt avsluttet og suksessen ble markert på Knudtzonlunden fredag 18. august.

Gruppebilde ungdomsfiskerne med bidragsytere og representanter fra kommunene - Klikk for stort bildeFremste rekke, fra venstre: Ungdomsfiskerne Erik Skagen, Ole Martin Åstasund Ramsøy, Aleksander Bach Bjørnhaug, Alex Gore Berget, Leah Sofie B. Rasmussen , Anna Nordvik. Bakre rekke, fra venstre: Birgit Dyrhaug - Nordmøre Fiskebåt, Jørgen Sagli - Fisker Kristiansund, Svein Ingvar Nedal - Fisker Averøy, Einar Wikan - Smøla kommune, Ole Morten Sørvik - Bud og Hustad forsikring, Ragnhild Berthinussen - Averøy kommune (Gjemt), Odd Einar Folland- Sparebankstiftelsen Nordvest, Olav Smenes - IFF, Jørn Sandøy - IFF, John K Gjøvik - IFF, Ronny Stormo - Sparebank 1 Nordmøre, Ina Kjøl - Norges Råfisklag, Lisbeth Valle - Hustadvika kommune, Thomas Kjønhaug - Fisker Smøla, Paul Einar Storvik - Kristiansund kommune, Sebastian Hopshaug - SafePath, Ivar Torset - Aure kommune, Monika Eeg - Sparebank1 Nordmøre, Ingrid Rangønes - Averøy kommune. Aleksander Heggdal

Engasjert ungdom

Ungdommen viste stor interesse for årets ungdomsfiske. Det var totalt 109 søkere, mens det var 36 plasser, og 4 reserver. Deltagerne ble fordelt på fem fiskebåter.

Under avsluttningen hadde åtte av ungdommene anledning til å delta (men to måtte dra før gruppebildet). En del kunne ikke fordi skolen var begynt igjen, sommerjobb eller fordi de akkurat hadde fått seg jobb som fisker.

Gruppebilde med syv av ungdomsfiskerne - Klikk for stort bildeUngdomsfiskerne Erik Skagen, Ole Martin Åstasund Ramsøy, Aleksander Bach Bjørnhaug, Alex Gore Berget, Leah Sofie B. Rasmussen , Anna Nordvik. Aleksander Heggdal

En smak på fiskerlivet

Ungdomsfiske er ment å gi de unge en forsmak på fiskerlivet. Det betød mye fisking og læring, men også en del oppgaver som å fylle ut riktige skjema, registrere seg hos salgslag og mye annet.

Flere av ungdommene syntes fiskerlivet ga mersmak, og alle synes det var en interessant og god opplevelse.

Godt i gang med årets ungdomsfiske – nyheter

Utstyr og opplæring

Det er viktig med gode forutsetninger for god læring, derfor fikk alle ungdommene arbeidsklær. De fikk også en sikkerhets- og opplæringsdag i Kristiansund, med SafePath i Melkvikan og hos fisker Jørgen Sagli på Dalabergan.

lysbilde-kollasje som viser forskjellige aktiviteter ungdomsfiskerene gjorde under dagstur til Kristiansund for sikkerhets- og opplæringsdag - Klikk for stort bildeUngdommene opplevde mange aktiviteter under dagen i Kristiansund.

Fiskerne

Ungdomsfiske hadde ikke vært mulig uten flinke fiskere som fungerte som mentor, læremester og kaptein. De stilte med egen tid og egne fartøy for å gi ungdommen et glimt av fiskerlivet. Fiskerne er:

  • Aure: Leif Arve Vinje, med båten Valøy
  • Averøy: Svein Ingvar Nedal, med båten Lady Aludia
  • Hustadvika: Arild Tøsse, med båten Halvarson
  • Kristiansund: Jørgen Sagli, med båten Havterna
  • Smøla: Thomas Kjønhaug, med båten Bergsund

Prosjektleder Birgit Dyrhaug overrakte en liten gave til fiskerne, som en takk for jobben og den gode opplæringen de har gitt ungdommene.

fiskere mottar hver sin gave - Klikk for stort bildeTre av fiskerne mottar sine gaver fra prosjektleder Birgit Dyrhaug. Fiskere Leif Arve Vinje og Arild Tøsse kunne ikke delta og får gaven sin ved første anledning. Aleksander Heggdal

God koordinering

Prosjektlederen fikk mye skryt for den gode jobben hun gjorde med ungdomsfiskeprosjektet.

Prosjektlederen mottar blomster fra en av fiskerne - Klikk for stort bildeFisker Jørgen Sagli fra Kristiansund hadde tatt med blomster for å uttrykke den store beundringen over den fantastiske støtten hun har gitt og jobben hun har gjort. Fra å løse problemer når de oppstod til å sørge for at alle hadde det de trengte, og god oppfølging for alle gjennom hele prosjektet. Aleksander Heggdal

Kommunene

Fem nordmørskommuner ville lage ungdomsfiske i 2023: Aure, Averøy, Hustadvika, Kristiansund og Smøla. De engasjerte Nordmøre Fiskebåt som prosjektledelse, som gjorde at alle kommunene kunne samarbeide i stedet for å finne opp kruttet hver for seg.

 

Bakgrunnen

Ungdomsfiske har sitt utspring i undomsfiskeordningen fra Fiskeridepartementet, som er en ordning hvor det gis støtte for å gi ungdommer muligheten til å prøve fiskeryrket. I tidligere år har denne ordningen vært brukt hovedsakelig oppe i nord, men i år har Nordmøre kommet sterkt ut som deltager.

 

Gode sponsorer og samarbeidspartnere

bilde av en lysbildefremvisning som viser sponsorene for ungdomsfiske 2023 – liste i teksten under - Klikk for stort bilde

Ungdomsfisket kunne ikke blitt gjort uten støtte og hjelp fra mange aktører. De har bidratt med sponsormidler, kompetanse og utstyr. Sponstorene er: SpareBank 1 Nordmøre, Sparebankstiftelsen Nordvest, CERTEX, SafePath, ELMARIN, Norges Råfiskelag, Bud og Hustad forsikring, Atlantic Buncers, IFF, AALESUND protective wear, SUROFI, PISCATOR, Ho Husby, abyss, edøen, SLETTA VERFT, MB Hydraulikk, og BOAS.