Arkivplan

Arkivplan for Kristiansund kommune.

Arkivplanen for Kristiansund kommune er en total plan for organisering av arkivtjenesten, samt en oversikt over rutiner som gjelder danning, bevaring og bruk av arkiver.


Disse sidene er under arbeid og blir ferdig produsert i løpet av 2024. 

med vennlig hilsen
arkivleder
Marianne Rotvær 

Arkivplan