Utvidet høringsfrist for Olje- og energiplan 2022-2026

Olje - og energiutvalget vedtok 04.05.2022 å utvide høringsfristen for forslag til Olje- og energiplan 2022-2026 (PDF, 466 kB). Allerede mottatte innspill ble behandlet i samme møte, Høringsinnspill Olje- og energiplan

Høringsfrist 01.06.2022

Olje- og energiutvalget inviterer til frokostmøte i Kristiansund rådhus 24.05.2022 klokken 08:00 - 10:00 hvor Berit Tønnesen, leder i utvalget, vil presentere forslag til Olje- og energiplan 2022-2026, og innlede til dialog.

 

I henhold til PBL§11-2 kunngjøres dette i Tidens Krav og på kommunens hjemmeside.

Innspill og kommentarer til planen sendes på e-post til postmottak@kristiansund.kommune.no, eller postadresse Kristiansund kommune, samfunnsutvikling, postboks 178, 6501 Kristiansund