Ship Sanitation Control

Kommuneoverlegen i Kristiansund har bemyndiget Kristiansund Havnevesen til å skrive ut og fornyer sertifikat for godkjenning av hygiene om bord i skip. (Jf. IHR forskriften § 21, SSCEC og SSCC). Dette gjelder for havner på Nordmøre, men tilsynstjenesten kan også utføre tilsynstjenester utenfor dette området ved forespørsel og ledig kapasitet.

Helsedirektoratet har det overordnede administrative ansvaret for hygienesertifikater for skip i norske havner, og hvilke satser som skal gjelde. Kristiansund havnevesen er bemyndiget som Kristiansund Port Health Authority fra dato 07.03.2018

Request for sanitation control by filling out the attached form:

REQUEST FORM : SHIP SANITATION CONTROL

This  will be answered  by e-mail with a proposal to the time of inspection

  • Port Health Authority in Kristiansund is authorized to do supervision and issue SSCEcertificate, which is an international certificate established by the World Health Organization. IHR regulation: "Regulations for notification of and action by the serious events of importance for international public health.”
  • In Norway Helsedirektoratetet  manage this regulation.
  • Port Health Authority in Kristiansund perform inspections and renewal of this certificate of approval of sanitary conditions onboard ships. (Ref: IHR Regulations § 21, SSCEC and SSCC). This applies to ports in Nordmøre and Romsdal.


Request for supervision should be a minimum of 3 days before the ship arrive the port.

Contact information: Kristiansund og Nordmøre Havn IKS; tlf. 992 99 120 , e-mail  Havnevakt@knhavn.no      www.knhavn.no