Medieprotokoll

5 Krisesituasjoner

I krisesituasjoner er det ordfører, kommunedirektør og kommunikasjonsrådgiver som er kommunens pressetalspersoner. Ansvar kan delegeres i linjen etter behov. Eventuelle uttalelser fra andre kommunale ledere kan kun skje etter særskilt samtykke fra kommunedirektøren. Når media kontakter enheten i en krisesituasjon, skal media henvises til kommunikasjonsrådgiver eller delegert kontaktperson.