Psykisk helse og rus for voksne

Enheten psykisk helse og rus hjelper mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblem slik at man i størst mulig grad mestrer egen hverdag, og vi har ulike tilbud som kan styrke din evne til dette.

Psykisk helse

Det kan være i form av hjelp til å finne sosiale aktiviteter, råd og veiledning både til deg og dine pårørende, samtalegrupper med mer.

  • Kort om våre tilbud
  • Psykososial oppfølging
  • Forebygging/ettervern
  • Trening og oppfølging i forhold til dagliglivets aktiviteter
  • Individuell oppfølging og tilrettelegging
  • Arbeidsforberedende og meningsfylte aktiviteter
  • Rehabilitering
  • Oppfølging og bistand i bolig
  • Koordinering av tjenester og tiltak
  • Kurs i mestring av belastning og depresjon

Målgruppen er personer som bor hjemme og har psykiske lidelser og/eller rusproblem. Tilbudene er frivillige og basert på behov.

Psykiatrisk dagsenter

Kristiansund kommune kan tilby dagsenteraktivitet i regi av psykisk helse ved tre forskjellige steder.

Tilbudene og åpningstidene ved dagsentrene varierer, men felles for alle er målsetningene om å gi deltakerne mulighet til å medvirke i aktiviteter som gir rom for utvikling og mestring.

Noen tilbud gir muligheter til å delta i fysiske aktiviteter (gåturer, fisking, trening i gymsal/treningssenter mm.), mens andre tilbud igjen har fokus på sosialt samvær, arbeidstrening osv.

Kort om våre dagsentre

Ungdomsgruppe

Det er ungdomsgruppe tirsdag og torsdag. Den er forbeholdt aldersgruppen 18-35 år hvor sosialt samvær og nettverksbygging er viktig. 

Kvinnegruppen

Kvinnegruppen er et gruppetilbud til kvinner med angst og depresjonsproblematikk hvor man vektlegger medvirkning og mestring.

Langturgruppen

Dette er et tilbud en dag i uken til dem som ønsker seg lengre turer i skog og mark hvor man kler seg etter været, tilpasser farten til den enkelte og koser seg med medbrakt niste underveis.

Snekkerboden

Snekkerboden er et tilbud for menn i alle aldre og går ut på å være sosial samtidig som man holder på med aktiviteter av forskjellig slag, som å mekke biler, skru litt på båtmotorer og motorsykler, snekring og småjobber som å slå gress.
Brukere ved Snekkerboden har forskjellige problemer og samles her til et aktivitetstilbud som passer for den enkelte. Dagsenteret holder til i Repslagergata på Sankthanshaugen.

Rustjenesten

 Dette innbefatter for eksempel samtaler og oppfølging rundt rusproblematikken, råd og veiledning i forhold til egen helsetilstand, bistand og oppfølging knyttet til daglige gjøremål i bolig/hushold og så videre.

Rask psykisk helse

Dette er et behandlingstilbud basert på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi. Tilbudet er rettet mot voksne over 18 år med depresjon og angstlidelser av lett til moderat grad, evt. med søvnproblemer i tillegg. Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser.

Målet er å gi tilbud innen en til to uker slik at problemene ikke utvikler seg, og for deg som er i jobb blir en viktig målsetning  å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær.

  Man trenger ikke noen form for søknad eller legehenvisning for å ta kontakt med Rask psykisk helsehjelp

Artikkelliste