Sykehjem

Enheten består av 4 sykehjem. Rokilde, Kringsjå, Bergan og Frei. I tillegg kommer Interne tjenester (felleskjøkken, fellesvaskeri samt støttetjenester som er vaktmestre, sjåfører og hjelpemidler).

  • Enheten har kun langtidsplasser.
  • Bergan sykehjem er i ferd med å etableres som omsorgssenter for personer med demens.
  • I tillegg skal 1. etg. ved Kringsjå sykehjem videreføres som en skjermet og forsterket avdeling for personer med demens.
  • Frei sykehjem samt 2. og 3. etg. ved Kringsjå sykehjem er somatiske langtidsavdelinger.
  • Rokilde sykehjem skal avvikles i løpet av høsten 2017 og skal rehabiliteres til omsorgsboliger med differensiert bemanning, det skal også være dagavdelinger i bygget. Enheten har innovasjon og brukermedvirkning i fokus og skal levere tjenester i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk samt utvikles i samsvar med gjeldende planer.

Enheten har totalt ca. 320 ansatte bestående av sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, renholdere, assistenter, sekretærer, kokker, vaktmestre, driftsteknikker, fagarbeidere i vaskeri og støttetjenester og sjåfører. Lederteamet består av enhetsleder, administrasjonsleder, personalleder og fagleder. Enheten har 8 avdelingsledere.

Administrasjonen er til stede 0800 - 1600. Enheten har døgndrift 24/7. Ingen fast visittid men byggene er låst til faste tider slik at besøkende må ringe på.

Artikkelliste