Oversikt over fagsystemer

Fagsystemer i bruk i Kristiansund kommune

Acos 2006   Kontaktinformasjon for innbyggere POL §8d USANN     ORKidé DMZ     Ansatte og politikere i Kristiansund kommune Alle Rådmann Svein Taknæs Acos Infolink Element iktfelles/Lists/Elektroniske systemer med personregister
MobilOmsorg 2012   Pasientoppslag, medisininformasjon og EPJ Helsepersonelloven §39 flg. SANN   Sikker sone, kryptert GSM, VPN, to-faktor. Full klientstyring med fjernsletting. ORKidé Sikker Lagring av pasientdata. Kommunikasjon bare over krypterte linker.   Pasienter med hjemmehjelp Hjemmetjenesten Helge Carlsen Bengt Brevik Dok. på intranett Element iktfelles/Lists/Elektroniske systemer med personregister
WinMed 2 Ukjent   Pasientbehandling på legevakt, eResept Helsepersonelloven §39 flg. SANN   Sikker sone KRK Sikker     Alle pasienter og helsepersonell ved kommunal legevakt Kommunal legevakt Helge Carlsen   Dok. på intranett Element iktfelles/Lists/Elektroniske systemer med personregister
Visma Familia 2007   Kommunalt barnevern   SANN     KRK Sikker               Element iktfelles/Lists/Elektroniske systemer med personregister
Visma Velferd 2007   Kommunal sosialtjeneste   SANN     Annet               Element iktfelles/Lists/Elektroniske systemer med personregister
Phoniro Care 2013   Digital nøkkelsystem for kommunal hjemmetjeneste   USANN     KRK Intern               Element iktfelles/Lists/Elektroniske systemer med personregister
SOS International 2014   Trygghetsalarmsystem   SANN     Annet               Element iktfelles/Lists/Elektroniske systemer med personregister
Visma Profil 2006   Kommunal løsning for pleie- og omsorgssektoren   SANN     KRK Sikker               Element iktfelles/Lists/Elektroniske systemer med personregister
HS Pro Ukjent   Helsestasjonsystem   SANN     ORKidé Sikker               Element iktfelles/Lists/Elektroniske systemer med personregister
Visma MD Flyktning Ukjent   Kommunal fagløsning for bosetting og integrering av flyktninger   SANN     KRK Intern               Element iktfelles/Lists/Elektroniske systemer med personregister
LabOra 28.01.2014   Kirkeprogram   USANN Melding, 28.1.2014   KRK Intern SQL server intern sone   Kirkens virksomhet i Kristiansund Fellesrådet, Kirkelandet menighetskontor, Frei menighetskontor og Nordlandet menighetskontor Mildrid Fiske Nils Johan Staverløkk   Element iktfelles/Lists/Elektroniske systemer med personregister

Artikkelliste