IKT enheten

Enheten har overordnet ansvar for kommunens IKT-infrastruktur, -fagsystemer, datasett, både sturukturerte og ustrukturerte.

IKT har ansvar for daglig drift av kommunens IT infrastruktur og kommunikasjonstjenester, samt utvikling av disse.

Hovedoppdrag for tjenesten er å utvikle og støtte opp om enhetenes bruk av IKT for at kommunens ansatte skal få bruke sin kjernekompetanse best mulig.

Fra 2021 har enheten også driftsansvar for alle fellestjenester i IKT Orkidé

Enheten ledes av IT Sjef Arild Ovesen, og er delt inn i tre avdelinger:

 • Tjenestedrift
  • Avdelingen har ansvar for drift av IT tjenester for Kristiansund og nordmørskommunene
  • Avdelingen har ansvar for 24/7 vakttjeneste for utvalgte kritiske tjenester. Vakta kan nås mellom 16: og 08:00 hver dag og på helg ved å ringe 71 57 40 50. Det er kun ved feil på avtalte systemer at vakta kan kontaktes.
  • Avdelingen har kontor i Kongens Plass 5, første etasje
 • Brukerstøtte
  • Avdelingen tilbyr brukerstøtte til Kristiansund og nordmørskommunene i IKT Orkidé
  • Avdelingen har kontor og kundemottak i Kongens Plass 5, første etasje
  • Kontakt brukerstøtte på 71 57 40 50 eller servicedesk.iktorkide@kristiansund.kommune.no
 • Utvikling og digital innovasjon.
  • Avdelingen utvikler programvare og driver tjenestedesign og -forbedring for både egen og andre kommuner.
  • Avdelingen har kontor i Storgata 13, tredje etasje

Artikkelliste