Dokumentsenteret

Dokumentsenteret publiserer offentlig journal til innbygger og næringsliv.
Du kan sende sikker digital post til kommunen her.
 


 

Hvor finner du oss

Besøksadresse: Rådhuset 1.etg.,Kaibakken 2
Postadresse: Postboks 178,6501 Kristiansund
Sentralt epostmottak: postmottak@kristiansund.kommune.no
 

Hvem er vi

Ansatte ved dokumentsenteret 
 

Sentrale arbeidsoppgaver ved dokumentsenteret

  • Journalføring og dokumentkontroll av kommunen sin korrespondanse internt og ekstern
  • Publisering av offentlig postjournal på Internett
  • Utviklings- og digitaliseringsarbeid
  • Opplæring og brukerstøtte mot saksbehandlere i kommunens sak- og arkivsystem
  • Veiledning og rådgivning innenfor kommunens enheter og stab innen dokumentasjonsansvar og dokumentfangst.

 

Styrende sentrale lovverk og interne retningslinjer

Kristiansund kommune er medlem av Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal.

Artikkelliste