Innsyn og bekreftelse (PPT)

Ønsker du innsyn i dine journaler eller dokumentasjon på lese og skrivevansker?

Innsyn

Dersom du ønsker å få tilsendt kopi av dine journaler, kan du sende oss en skriftlig forespørsel på dette gjennom eDialog hvor du fyller inn obligatoriske felt og skriver hva henvendelsen gjelder. Oppgi fødselsnummer og det navnet du hadde da det var sak hos PPT. Skriv ned mobilnummer dersom vi skulle behøve å ringe deg.

Dersom en instans skal hente inn dokumentasjon på dine vegne må det foreligge et samtykke med signatur fra deg i eget vedlegg.

Dokumentasjon

Dersom du ønsker bekreftelse på tidligere kontakt med PPT, eller har behov for tilrettelegging i forbindelse med studieløp/stipend/oppkjøring/eksamen, bør dette gjøres i god tid før 15.juni for å sikre at dette blir besvart og sendt ut i tide før sommerferie. Henvendelser kan rettes til eDialog

Du kan også henvende deg på mail, telefon eller post dersom det er ønskelig. 

Epost: pptytre@kristiansund.kommune.no
Telefon: 715 75 255

Adresse: Rådhusbakken 3, 6522 FREI.