Dale barnehage

Dale barnehage ligger på Torvhaugan boligfelt på Dale. 

Barnehagen består av 2 bygg som til sammen kan romme 120 barn i alderen 1 – 6 år, fordelt på 8 avdelinger. Vi ligger svært fint til i feltet, med et stort og innholdsrikt uteområde som legger til rette for alt fra bærhøsting til skilek. Skogen er vår nærmeste nabo og både gapahuken og grillhytta i skogkanten er flittig brukt. Nærområdet vårt byr også på mange muligheter; fotballbanen er et yndet turmål, det samme er den flotte naturen vi er omgitt av.

 

Slik jobber vi

Vi har en fleksibel og løsningsorientert personalgruppe og søker kontinuerlig mot å bruke personalressursen vi har til barnas beste. Samarbeid på tvers av både avdelinger og hus er derfor viktig for oss og vi ser at det skaper relasjoner som fører til barn som er trygge på alle de voksne som hører til her på Dale. Vi har fokus på nettopp relasjoner og hvordan de ligger som en forutsetning og grunnmur for alt det arbeidet vi gjør her i barnehagen. 

Vi har et helhetlig læringssyn og er bevisste på at lek, undring og læring er en sammensatt prosess som pågår gjennom hele dagen. Hver enkelt ansatt har ansvar for å både tilrettelegge for og ikke minst gripe de mulighetene til undring og utforsking som dagen bringer. Vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving knyttet til dette, gjennom å fokusere på vårt læringsmiljø.
 

Kommunikasjon mellom foresatte og barnehagen

  • Kristiansund kommune har tatt i bruk barnehage-appen «Min Barnehage» for de kommunale barnehagene.
  • Barnehage-appen er en enkel kommunikasjons- og formidlingskanal som skal sørge for god digital samhandling mellom hjemmet og barnehagen.
  • Se mer informasjon om appen.

 

Følg Dale barnehage på Facebook

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 

Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet kan velge å ha et eget arbeidsutvalg, FAU. 

Samarbeidsutvalg 2023-2024

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Styrer deltar som eiers representant og fungerer også som sekretær i Samarbeidsutvalget.

 

Priser

Barnehage

Barnehage
Pris pr. mnd Størrelse på plass
3000 100% plass
2470 80% plass
1870 60% plass
1570 50% plass
350 Kost

Les mer om betaling, søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Årsplan

Årsplan del 2 for Dale barnehage 2023-2024 (PDF, 956 kB)

Årsplan del 1 for de kommunale barnehagene (PDF, 404 kB)