Heinsa barnehage

Heinsa barnehage har plass til 60 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen ligger på Innlandet i nær tilknytning til flotte turområder som Bautaen, Skjærtangen og Skjærva. Uteområdet vårt er tilknyttet et friareal med gode muligheter for lek og fysisk aktivitet.


Slik jobber vi

Vi tilbyr en barnehage med fokus på kultur, språk og vennskap/psykisk helse. Gjennom samtaler, opplevelser og inntrykk ønsker vi å legge til rette for barnas fantasi, kreativitet og skaperglede. Vi ser på barns læring som en kontinuerlig prosess som blir til gjennom dialog og samspill. I Heinsa barnehage skal barna få oppleve voksne som er støttende, oppmerksomme og lyttende til deres uttrykksformer.   

Barnehagen har et tett og godt samarbeid med Innlandet skole og har gode rutiner for overgangen fra barnehage til skole.

I Heinsa barnehage jobber vi forskningsbasert med ulike fokusområder i kompetanseheving av de ansatte. Ansatte er med i prosjekter som omhandler barns læringsmiljø og inkludering, samt arbeid med ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon). Vi har fokus på gode læringsmiljøer for både barn og ansatte, både det fysiske læringsmiljøet og det psykososiale miljøet. Heinsa barnehage er, og skal være, en god plass å være, der alle blir sett, hært og verdsatt. 
 

Kommunikasjon mellom foresatte og barnehagen

  • Kristiansund kommune har tatt i bruk barnehage-appen «Min Barnehage» for de kommunale barnehagene.
  • Barnehage-appen er en enkel kommunikasjons- og formidlingskanal som skal sørge for god digital samhandling mellom hjemmet og barnehagen.
  • Se mer informasjon om appen.

Følg Heinsa barnehage på Facebook

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 2023-2024

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet kan velge å ha et eget arbeidsutvalg, FAU. Det er foreldrerådet som velger hvem som skal være foreldrenes representanter i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

Samarbeidsutvalg 2023-2024

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Styrer deltar som eiers representant og fungerer også som sekretær i Samarbeidsutvalget.

 

Priser

Barnehage
Pris pr. mnd Størrelse på plass
3000 100% plass
2470 80% plass
1870 60% plass
1570 50% plass
350 Kost

Les mer om betaling, søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Årsplan

Felles planer og dokumenter for barnehagene


Mer om barnehagene i Kristiansund